Nieuwsbrieven

Hier kunt uw onze nieuwsbrieven lezen. Onze nieuwsbrief komt niet op vaste tijden uit. Neemt u ook een kijkje in het archief.

Vorige pagina | Overzicht

Nieuwsbrief - Herfst 2013

Geplaatst op 08/11 door

 


Stichting Raja Yoga Nederland
NIEUWSBRIEF NAJAAR 2013

Schouwstede 1D, 3431 JA Nieuwegein
Tel. 030 - 6037792 / 0344-619589
www.raja-yoga.nl
KvK. nr. 30229796


Kleurrijk Najaar

Het beloofd een kleurrijk najaar te worden. We hebben een zachte nazomer gehad en dat betekent dat we in het najaar kunnen genieten van de prachtige kleuren van de natuur. Het is de taal van de natuur dat via kleuren en geuren tot expressie komt. We nemen ze waar via onze zintuigen (bewust of onbewust). Yoga kent de ‘kracht van kleuren en geuren’ al eeuwen!

Het spreekwoord: ‘Spreken is zilver, maar zwijgen is goud’, gaan we uitdiepen, want wat is de betekenis van ‘humor en lichaamstaal’. Dieren hebben evenals de mens een lichaamstaal, maar de mens heeft meer uitdrukkingsmogelijkheden: humor. Lichaamstaal en humor, daar kunnen we ook ‘goud’ van maken!

In ons nieuwsblad komen de volgende onderwerp aan de orde: psychologie van de kleuren en geuren, betekenis van veiligheid in Yoga, twee wijsheidsverhalen over o.a. relativerende humor, landelijke contactdag van SYN, opleiding- en bijscholingsmogelijkheden van de Stichting, een Asana om thuis te oefenen, vakanties, een Indiaas recept, komende data voor de vollemaan meditatie en een retraite in de zomervakantie met als titel: ‘De Kracht van Vrede’.

Maar… We beginnen weer met een Haiku van Klaas over de natuur in het najaar. We wensen jullie veel leesplezier.

Haiku 

De natuur is één van de mooiste bronnen van inspiratie. Via kleuren en geuren komt haar sfeer tot uitdrukking. Je voelt in alles de mystieke levenskracht die ‘alles wat leeft, beweegt en bestaat’ doordringt.

Vroeger ging ik met mijn vader naar het ‘Bos van Voordaan’ bij Maartensdijk: kleurrijke bladen, paddenstoelen, eikels, beukennootjes en kastanjes zoeken. Daar maakten we dan een ‘najaarsschilderij’ van. Prachtige herinneringen! De foto leidde tot de volgende Haiku-impressie:

Stralen van de Zon
Paleiswachters in het Bos
Mystiek Koninkrijk

 

Psychologie van kleuren

Kleuren hebben iets magisch. Kleuren geven de natuur haar pracht, maar ook aan de mens. Ze zeggen wel eens ‘kleren maken de man (of vrouw)’, maar dat geldt zeker ook voor ‘kleuren’. Kleuren hebben een energiefrequentie die we kunnen verbinden aan de elementen: aarde, water, vuur, lucht en ether. Onze zintuig van ‘zien’ is sterk betrokken bij kleuren. We kunnen kleuren verbinden met de energiecentra: wortelcentrum: rood, heiligbeencentrum: oranje, navelcentrum: geel, hartcentrum: groen, keelcentrum: blauw, voorhoofdcentrum: indigo/paars en kruincentrum: wit. Kleuren beïnvloeden dus onze energiehuishouding. Rood, geel en blauw zijn de drie basiskleuren.

Met kleuren heb je ook (vaak onbewust) een associatie (voorstelling), waar je ook affirmaties (bekrachtiging) aan kunt koppelen. Een voorbeeld van een kleur associaties is: ‘Een blauwe jurk, dan voel je jezelf als een koningin. Een blauw uniform dan voel je jezelf met gezag bekleed’. Zo kun je volgens de esoterische psychologie de kleur rood affirmeren met ‘Ik ben aanwezig’, oranje: ‘ik ben wie ik ben’, geel: ’Ik ben in mijn fysieke kracht’, groen: ‘ik ben in mijn liefdevolle gevoel’, blauw: ‘ik ben in volste vertrouwen’. Indigo/paars: ‘ik ben in mijn spirituele kracht’. Wit en zwart zijn eigenlijke geen kleuren. Wit zegt: ‘ik ben zuiverheid’ en zwart: ‘ik ben in rouw’.

‘Kleur’ is (natuurkundig) een ‘eigenschap van licht’, welke wordt bepaald door de verschillende frequenties waaruit dat licht is samengesteld. Hoe meer ‘licht’, hoe meer de kleuren pastel (zacht) worden. Hoe meer ‘duisternis’, hoe meer de kleuren donker worden.

De samenstelling van kleuren wordt het ‘spectrum’ (beeld) genoemd. De regenboog toont een kleurrijk spectrum (beeld) van alle kleuren. Zou daar de pot met goud liggen. Of licht het ‘goud’ in het ‘LICHT van ons zelf!

Psychologie van geuren

Het beïnvloeden van energiecentra door middel van esoterische oliën is bekend in de aromatherapie, welke wordt toegepast in de Ayurveda. Geuren hebben (evenals kleuren) ook een bepaalde energiefrequentie. Onze reukorgaan (neus) is daar sterk bij betrokken. Met geuroliën kun je energiecentra activeren (Rajas), versterken (Tamas) of harmoniseren (Satva). Soms vormt de ‘kleur van de olie’ een schakel of de ‘kleur van een bloem’, waar de olie van is gemaakt of op de intuïtief aangevoelde ‘kleur van de geur’.

Geurende lavendel: harmonisatie kruincentrum, geestelijke rust.

We geven een kleine overzicht van de belangrijkste harmoniserende oliën voor de energiecentra. Wortelcentrum (aarde): mirre en rozehout olie. Heiligbeencentrum (water): jasmijn en sandelhout. Navelcentrum (vuur): jeneverbes en melisse. Hartcentrum (lucht): rozenolie en bergamot. Keelcentrum (ether): kamille, neroli, cypres. Voorhoofdcentrum (alle elementen): rozemarijn en tijm. Kruincentrum (licht): lavendel en elimi.

Veiligheid: jezelf vertrouwen

Deze maand werden we in de landelijke media opgeroepen om lid te worden van Burgernet. Deze reclamecampagne had het thema: samen voor veiligheid. Een prachtig initiatief. Als je lid wilt worden? www.burgernet.nl.

Het begrip ‘veiligheid’ is zowel ‘rationeel’ als ‘psychologisch’. Rationeel kun je allerlei metingen toepassen op een situatie om te bepalen of deze veilig is. Er is ook ‘psychologische veiligheid’, dat met je eigen gevoel te maken heeft. Iemand kan zich qua gevoel ‘veilig’ voelen, maar het rationeel niet zijn en andersom. In de esoterische psychologie wordt veiligheid verbonden met ‘vertrouwen in je Ware Zelf’ (Sanskriet: Shradda). Met Yoga versterk je het psychologisch gevoel van veiligheid. De Mantra: ‘So Ham’ (IK BEN) die we gebruiken ter ondersteuning van de ademhaling en meditatie is een voorbeeld van een Mantra die je veiligheidsgevoel versterkt. De hele Mantra luidt:

‘Soham Hamsa Tad Tvam Asmi’: ik ben een ‘zwaan’ (een eeuwige Ziel) en DAT BEN IK.  Deze Mantra werkt dus als een affirmatie!

Lichaamstaal: onbesproken woorden

Dieren kunnen niet spreken, maar maken beslist gebruik van non-verbale communicatie. Denk maar eens aan het ‘sissen’ van een slang of het ‘blazen’ van een kat als ze zich onveilig voelen. Ook mensen hebben een lichaamstaal.

Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat 55% van die communicatie bestaat uit lichaamstaal, 38% door de stemklank en 7% door middel van woorden.  Met je lichaamstaal geef je boodschappen door via: ‘gebaren, mimiek, houding en oogcontact’. Meestal denken wij aan gesproken taal. Dat kan mondeling geuit worden door je stem of  schriftelijk. Op deze manier kun je veel informatie naar elkaar overbrengen, maar de lichaamstaal is belangrijk, omdat daarmee emoties laten blijken.

Gevoelens zijn moeilijk onder woorden te brengen. Door lichaamstaal maken we duidelijk wat we precies bedoelen of voelen. Net als bij gesproken taal zijn ook bij lichaamstaal misverstanden mogelijk. ‘Geeuwen’ wil bijvoorbeeld niet zeggen dat men ‘ongeïnteresseerd’ is als je een verhaal aan het vertellen bent. Lichaamstaal moet je daarom wel plaatsen in de context.

Er zijn diverse vormen van lichaamstaal. ‘Gebarentaal’ wordt toegepast bij dove mensen en is vervanging van gesproken taal, het is een visueel/manuele taal, met een eigen lexicon en grammatica.

Ook het zo geheten ‘spiegelen’ (bekend van de NLP)  is een vorm van lichaamstaal, waarbij je elkaar wel moet zien.  De bewegingen van je gesprekspartner worden  in spiegelbeeld door jou gevolgd. Bijvoorbeeld als de één de rechterbeen over de linker doet, dan doet de ander de linker over de rechter.

‘In Yoga’ hanteren we ook een gebarentaal! Een Mudra (zegel of gebaar) is daar een voorbeeld van. Zo betekent Jnana Mudra: ‘ik vraag om kennis’, maar het verbindt ook ‘element ether met (spiritueel) vuur’. Zo betekent Namasté: ‘ik groet de Ziel in u’.

Ook lichaamskenmerken hebben een ‘eigen taal’. De ‘grote oren’ van Boeddha duidt op ‘wijsheid’. Zijn ‘ingetogen glimlach’ op ‘mededogen’ en ‘bescheidenheid’. Zijn ‘stip’ op voorhoofd duidt op: ‘intuïtie’.

De meest ‘moderne vorm’ van geschreven taal maar toch non-verbaal is via SMS, namelijk: ;-) (knipoog) en  J(grapje), etc.

Humor: middel om te relativeren

Als de natuur ‘donker’ wordt dan moet een leuke grap ‘verlichting’ brengen. ‘Humor’is het vermogen om je ‘grappig’ of ‘geestig’ uit te drukken. Er bestaan meerdere vormen van humor. De term humor is afgeleid van het Griekse woord voor ‘vocht of sap’. De oude Grieken meenden namelijk dat lichaamssappen de stemming van een mens regelt!

De werking van humor is gebaseerd op enerzijds een sterke ‘associatie’ met een bepaald onderwerp. Anderzijds een sterke ‘relativering’. ‘Humor’ appelleert zowel je linker (analytische) hersenhelft als rechter (verbeeldende) hersenhelft.

Humor roept ook een bepaalde gelaatsuitdrukking op. Die uitdrukking varieert van een ‘voorzichtige glimlach’ tot ‘grimassen’ van je gezicht en bepaalde uitdrukking van je ogen.

Humor is puur ‘subjectief’. Wat één iemand hilarisch vindt, is voor een andere flauw, ongepast of onbegrijpelijk. Individuele verschillen spelen een belangrijke rol, kinderen hebben een ander soort humor, dan volwassenen. Bepaalde grappenmakers kunnen de intentie hebben om moeilijke gespreksonderwerpen bespreekbaar te maken en spanningen weg te nemen. Andere willen dan weer vooral choqueren of kwaad maken.

Ook in Yoga wordt humor en verbeelding veelvuldig toegepast. Een beetje ‘humor’  tussendoor bij moeilijke Yoga houdingen of als de filosofie wat ‘al te zwaar wordt’, zijn gehanteerde vaardigheden van een docent om het energieniveau van de groep te beïnvloeden. Wijsheden worden met een ‘verbeeldend verhaal’ verduidelijkt of reacties van ‘zogeheten wijzen’ gerelativeerd. De volgende twee verhaaltjes zijn daar een voorbeeld van.

Wie is de Barmhartige?

‘Barmhartigheid’ is een begrip dat in het verlengde ligt van ‘nabuurschap’. Elkaar helpen als de nood nabij is. ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’ is een gezegde dat hier op slaat. Hulpverlening in nood gaat verder. In ons ‘wetboek van strafrecht’ is hulp in nood een ‘burgerverplichting’. In vroegere tijden worstelde men eveneens om op een juiste manier inhoud te geven aan het begrip ‘barmhartigheid’, vooral als je schriftgeleerden ‘niet tegen zich in het harnas te jagen’. Jezus vertelde daarom het volgende verhaal om duidelijk te maken wat ‘barmhartigheid’ is.

Een Joodse man was op een avond op een stille plek door rovers overvallen en van zijn geld, kleren en andere kostbaarheden beroofd. De man had zich verdedigd en was ernstig gewond geraakt. De rovers lieten het slachtoffer gewond en hulpeloos achter. Niet lang daarna liep er een Farizeeër langs de plek waar de man was achtergelaten. Hij was een Joodse Schriftgeleerde, die de wetten van hulpverlening in nood kende.  Hij hoorde het gekreun, maar ging met een ruime boog om die plek heen. Hij dacht: ‘Als ik me ermee bemoei, dan krijg ik misschien ook klappen’ en hij haastte zich gauw verder. De gewonde man werd kreunend van pijn achtergelaten. Toen kwam er een koopman op zijn ezel langs. Hij zag de gewonde man liggen, hoorde zijn gekreun. Onmiddellijk ging hij naar hem toe, gaf hem wat water en verzorgde zijn wonden liefdevol. Hij was een Samaritaan. Een bevolkingsgroep die vroeger in Palestina met de nek werd nagekeken. De man tilde na de eerste verzorging het slachtoffer op zijn ezel en bracht hem naar de eerst volgende herberg. Daar ging hij naar de waard en gaf hem geld om het slachtoffer een paar dagen te verzorgen. Hierna vertrok hij. De vraag van Jezus aan zijn gezelschap was: ‘wie heeft  invulling gegeven aan barmhartigheid?’ Het antwoord laat zich eenvoudig raden.

Wijsheidsverhalen zitten vaak vol humor en relativering over menselijk gedrag. Het volgende verhaaltje is er zo één. Er waren drie godsdienstleraars: een priester, een dominee en een rabbi. Zij hadden een kerkelijk feest georganiseerd met een bazaar. De opbrengst zou voor een deel naar een charitatieve doel gaan en voor een ander deel naar de drie kerken. Er ontspon een discussie tussen die drie over wijze van verdeling van het geld.

De priester had een oplossing. ´We gaan een streep trekken, we pakken het geld en gooien die om hoog´ zei hij. ´Al het geld dat aan de ene kant valt is voor goede doel en aan de andere kant voor de kerk. Dat geld kunnen we dan netjes door 3 delen.´ De dominee zei dat het goed klonk, maar hij had een beter idee. Hij maakte een cirkel en gooide het geld in de lucht. Zijn voorstel was om al het geld dat in de cirkel zou vallen voor het goede doel was en alles daarbuiten voor de drie kerken. De rabbi feliciteerde hen met hun idee, maar stelde dat hij een nog beter idee had, namelijk het volgende. ´We gooien al het geld in de lucht en bidden intens aan god om het geld voor het goede doel op te vangen. Alles wat daarna op de grond valt is voor de kerk.´ zei hij vol overtuiging.

We zijn er nooit achter gekomen hoe ze het nu feitelijk hebben verdeeld. In ieder geval was duidelijk dat ze de uitkomst naar hun eigen hand wilden zetten.

Landelijk contactdag van SYN

Op zondag 20 oktober 2013 organiseerde SYN een landelijk contactdag voor de Yogadocenten. SYN bestaat dit jaar 10 jaar en het werd een feestelijk gebeuren. Het thema was: ‘Samenwerking: eenheid in verscheidenheid’. Het begon om 11.00 uur. s’Middags (14.00 uur) was er een klankschalen concert van Tim Torré. Ook niet-docenten waren van harte welkom. Klaas heeft na een discussie over de toekomst van SYN, het toekomstbeleid uitgelegd. De komende jaren zet SYN zich volledig op de kaart.

Opleiding- en bijscholingsmogelijkheden Stichting

De Stichting verzorgt al ruim 21 jaar Yogacursussen, basisopleiding, docentenopleiding, meesteropleiding en bijscholingen.     

Bijscholingsmogelijkheden zijn bijvoorbeeld: iedere vierde zondag in de maand: ‘Verborgen Yogawetenschap'.   Iedere eerste zondag in de maand is er ruimte voor studiegroep Upanishads.  Daarnaast organiseren we Ieder jaar een boeiende studiereis naar India. Een paar keer per jaar houden we een Satsang o.a. met Mantra-initiaties. Zie voor ons aanbod www.raja-yoga.nl.

Dit jaar zijn we succesvol begonnen met een mindfulness cursus en een opleiding mindfulness tot trainer/instructeur. Alle onze opleidingen voldoen aan de eisen van de International Yoga Federation en SYN, waar de Stichting lid van is.

Onder het motto: ‘bring a friend’ kun je iemand meenemen voor een gratis les. Je ontvangt daarvoor een leuk presentje. Aanmelden kan via contactformulier: www.raja-yoga.nl.

Vakanties

De Stichting heeft de volgende vakanties gepland. In de vakanties zijn er geen lessen.

Kerstvakantie:  21 december 2013 t/m 5 januari 2014
Voorjaarsvakantie:  15 t/m 23 februari 2014

Utthita Parsvakonasana: gestrekte flankhouding

Uitvoering:
- Zet de beide benen een beenlengte uit elkaar met armen zijwaarts
Begin met de linker zijde
- Buig je linkerknie, zodat je linker onderbeen loodrecht op de vloer staat
Zet je linker hand bij je linker voet en strek eerst je rechter arm omhoog
Strek dan je rechter arm in het verlengde van je romp en kijk naar je rechter hand
Je houdt de houding twee minuten aan en komt weer terug in de spreidstand
- Doe dezelfde houding, maar dan met de rechter zijde

Deze oefening versterkt de benen, knieën, lies en enkels. Het vermindert spanning in de buikstreek. Dit leidt tot betere spijsvertering. Het verbetert long- en hartcapaciteit. Het meest belangrijk van deze oefening is dat het je lymfe stelsel activeert, waardoor extra afvalstoffen worden afgevoerd. Drink na deze oefening extra ‘warm’ water.

Indiaas recept: Wortelhalva

    

In deze tijd zijn veel  wortels te koop. Hier een Indiase wortelrecept.

Ingrediënten:

  • 450 ml zelfgedikte melk of koffiemelk
  • 1 kg schoongeboende en geraspte wortelen
  • 100 -175 g suiker
  • 2,5 cm kaneel, 1-2 laurierblaadjes
  • 100 g ghee
  • geplette zaadjes van 8 groene kardamon
  • 50 g fijngesneden blanke amandelen
  • 25 g fijngesneden ongezouten pistaches

Bereiding:

De geraspte wortelen in een grote pan met melk en suiker op laag vuur koken. Kaneel en laurierblad erbij doen en koken, tot de melk bijna verdwijnt. Daarna de Ghee en Kardamom toevoegen en 45 minuten droog koken. De kleur van het wortelmengsel verandert van oranje naar donkerrood of bruin. Als de ghee bovenkomt, van het vuur nemen en op een platte schaal uitspreiden. Voor het serveren met nootjes bestooien. Eet smakelijk!

Volle maan meditatie

De periode van de volle maan zijn mooie momenten om te mediteren. We mediteren dan voor vrede in de wereld. Als je in de gelegenheid bent, ga dan eens een ½ uur in meditatie en gebruik de Mantra: So Ham (inademing) Shanti, Shanti, Shanti (uitademing): ‘Ik ben vrede, vrede, vrede... Succes op de volgende data: 17 november, 17 december 2013. In 2014: 16 januari en 15 februari.

 Aanmelding voor Zomer Retraite

De Stichting organiseert in samenwerking met SYN & IYF een retraite in de zomervakantie (maandag van 21 juli 2014, 15.00 uur t/m vrijdagochtend 25 juli 2014, 10.30 uur). Locatie: Voormalig klooster ‘Beukenhof’  in Biezenmortel (Noord-Brabant). Thema: ‘De Kracht van Vrede’. Tijdens de retraite wordt soberheid in spreken in acht genomen. Kosten: € 435,00 (inclusief vegetarisch eten en drinken). We volgen een klassiek Ashram-programma (06.00- 21.00 uur). De retraite staat onder leiding van Klaas Stuive MCM. Aanmelden via www.raja-yoga.nl of www.SYN-org.nl. Minimaal aantal deelnemers 10, maximaal aantal 15.  

 

Namaste!

Lida, Nelly, Marleen, Eveline en Ajata, Eugene en Klaas

Meer opties

Laatste Tweets

Volg ons @RajaYogaNieuws