Nieuwsbrieven

Hier kunt uw onze nieuwsbrieven lezen. Onze nieuwsbrief komt niet op vaste tijden uit. Neemt u ook een kijkje in het archief.

Vorige pagina | Overzicht

Nieuwsbrief - Herfst 2014

Geplaatst op 12/10 door

Stichting Raja Yoga Nederland

NIEUWSBRIEF HERFST 2014

Schouwstede 1D, 3431 JA Nieuwegein
Tel. 030 - 6037792 / 0344-619589
www.raja-yoga.nl
KvK. nr. 30229796


Kleurrijke Herfst

De herfst geeft een melancholiek gevoel. De natuur bereidt zich voor op de winter en trekt haar krachten terug. Dat gevoel wordt versterkt door het horen van het verdrietige nieuws dat Willem Meijer plotseling in zijn slaap is overleden door een hartstilstand. In de herfst van zijn leven, slechts 62 jaar en nog veel te jong. Willem heeft zijn Yoga-opleiding bij de stichting genoten en is 10 jaar verbonden geweest als docent voor de basisopleiding en lid van het bestuur. Wij wensen Kitty en haar 2 kinderen veel sterkte toe bij dit grote verlies.

Vreugde en verdriet, een lach en een traan liggen dicht bij elkaar. Klaas en Anne zijn in het huwelijk getreden. Van harte gefeliciteerd! We zullen nog veel van Anne horen, want zij gaat inhoud geven aan Mindfulness voor Kinderen en start op de woensdagmiddagen met een groep kinderen. Felicitaties gaan uit naar Mark Slobbe en Herma van de Giessen. In de afgelopen periode behaalden zij hun docenten-diploma in de klassieke Yoga. Mark studeerde af op het onderwerp over Yoga en Informatiestress. Herma studeerde af op Religie en Yoga.

De stichting heeft dit jaar opnieuw een kleurrijk aanbod aan workshops, cursussen en opleidingen. Ons ledenbestand blijft groeien. We zijn dus zeker niet van plan in een winterslaap te gaan, zoals de natuur. Vandaar ook weer deze Nieuwsbrief.

Jullie kunnen daarin het volgende lezen: om te beginnen weer een mooie Haiku, mindfulness voor ouderen, retreat in het voorjaar, de kosmische Wet van Beweging welke ten grondslag ligt aan de Natuur, de achtergrond van de Hatha Yoga Pradipika, een filosofische verhandeling van een grote Goeroe (Osho), een mooie Asana om thuis te oefenen, het voornemen om volgend jaar een workshop Sanskriet te organiseren, een heerlijk Indiaas gerecht en natuurlijk een leuk wijsheid verhaal.

Wij wensen jullie veel plezier!

Het bestuur en docenten

 

Haiku

In onze inleiding spraken we over vreugde en verdriet, een lach en een traan en het melancholisch gevoel dat de herfst ons geeft. Het lijkt of dat gevoel gebaseerd is op ‘afscheid’, iets wat we voor altijd gaan verliezen. De oude wijsheid leert ons dat we nooit afgescheiden zijn van het Groter Geheel en  daar eeuwig mee verbonden zijn en blijven. Daar gaat deze Haiku (Japanse gedichtvorm) over.

Scheiden is lijden,
Vreugde, verdriet uit één Bron,
nimmer tijdelijk.

 

Mindfulness Original Based Approach (MOBA)

Door de Stichting, in samenwerking met SYN, is de originele methode van Mindfulness ontwikkeld. Zie uitwerking.

Deze benadering vormt de basis van de opleiding instructeur Mindfulness, welke in successie opnieuw is gestart in september jl. Daartoe is een opleidingsgids uitgewerkt.

Mindfulness voor ouderen

De behoefte om ouderen kennis te laten maken met een zachte vorm van Yoga, welke Thich Nhat Than: ‘Mindfulness’ heeft genoemd, is zo succesvol dat niet alleen op de woensdagochtend, maar ook op de maandagochtend (van 10.30-12.00 uur) gestart is met een nieuwe groep. Ouderen kunnen deelnemen op basis van een donatie. De resultaten zijn frappant. Volgens persoonlijke ervaringen van deelnemers: minder vermoeidheid, minder hoofdpijn, minder depressie, geen hoge bloedruk meer, geen last meer van maagzuur. Deze resultaten geven ons extra motivatie om door te gaan.

Workshop Mindfulness

Op donderdagochtend worden de technieken van MOBA, zoals Thich  Nhat Than, de grondlegger, dat heeft bedoeld eigen gemaakt. Deze workshop wordt gehouden in 8 delen van 1½ uur op donderdagochtend van 10:30 tot 13:00 uur. Deze workshops gaan in op de theorie en achtergronden van Mindfulness. Startdatum eerste workshop is donderdag 8 januari 2015. De kosten voor deze workshops bedragen € 15,00 per keer, dat is € 120,00 voor alle workshops. In de lessen onder leiding van Yogameester Klaas Stuive leert men een vaardigheid aan om bewuster aandacht te schenken aan uw geestelijke en lichamelijke klachten, deze te aanvaarden en in de toekomst te voorkomen.

 

Retreat in het voorjaar 2015

Dit jaar gaat de Indiareis 2015 niet door. De belangstelling was te gering. Vandaar dat we in de voorjaarsvakantie (week 9) een geheel verzorgde retreat gaan organiseren. We gaan  weer naar Beukenhof in Biezenmortel, een voormalig Capucijnen-klooster. De planning is om dinsdag 24 februari t/m vrijdag 27 februari 2015 op deze prachtige locatie te vertoeven met een groep van maximaal 15 personen. De prijs bedraagt € 395,=. We volgen  een aangepast Ashram-programma (van 07.00 – 21.00 uur) met: Yoga, Mindfulness, theorie en toepassing Yoga-technieken en interessante lezingen. Klaas en Anne zullen deze midweek begeleiden. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk. Jullie kunnen je nu al opgeven via: www.raja-yoga.nl. of via één van de docenten.

 

Wet van Beweging (Trigunas)

Volgens de oude wijsheid ligt de Wet van Beweging ten grondslag aan de hele kosmos en alle manifestaties die daaruit voorkomen. Ook de aarde en de mens worden beïnvloed door deze belangrijke natuurwet. Alles is energie en deze energie wordt door dat beginsel in beweging gebracht. In het Sanskriet wordt het Trigunas, de 3 toestanden in de natuur genoemd. Het bestaat uit Rajas: activiteit of warmte, Tamas: inactiviteit of koelte en Satva: het evenwicht in die beweging.

In ons zonnestelsel hebben de Zon (Rajas) en de Maan (Tamas) sterke invloed op die beweging en dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in eb en vloed van de zeeën en oceanen. Het bepaalt het hele bio-ritme en dag en nacht op aarde.

Ook ons lichaam en onze geest staan onder invloed van deze beweging in de natuur. Zo zal een overheersing van Tamas ons lichaam helpen bij de slaap en de overheersing van Rajas ons helpen om wakker te blijven. Zo zal een overheersing van Tamas onze geest brengen naar het verleden en een overheersing van Rajas ons richten op de toekomst. De Natuurwet bepaalt ook de tijd. Zo lang er beweging is er sprake van tijd!

Wat maar weinig mensen weten is dat het AUM-teken op deze Natuurwet betrekking heeft.

Wat betekent deze Wet voor Yoga? Met behulp van alle Yoga-oefeningen proberen we geest en lichaam in evenwicht (Satva) te brengen, zodat we het NU, het ZIJN ervaren. Yoga, maar ook het Boeddhisme, legt zich toe om deze geestelijke toestand van het ZIJN te bereiken en zo veel als mogelijk te behouden. In die staat vinden we onze Ware Aard en toestand van GELUK.

 

We hebben geen relatie!

Op verzoek volgt hier een samenvatting van de speech tijdens huwelijksvoltrekking op vrijdag 12 september jl. tussen Klaas en Anne, welke zij zelf hebben geschreven.

Zij waren geïnspireerd door een citaat van Osho, een bekende Yogi uit de vorige eeuw en de Goeroe van onder andere de Beatles. Deze toespraak droeg de titel: ‘We hebben geen relatie’. Dit citaat van Osho luidt:

'Liefde is niet hetzelfde als een relatie;
liefde is niet te leren,
maar je kunt ernaartoe groeien.
En het enige wat je daarvoor hoeft te doen,
is níet de techniek van liefde te leren,
maar wél de conditioneringen van ‘niet-liefde’ af te leren.
Als je die blokkades verwijdert en die obstakels vernietigt,
wordt liefde je spontane natuurlijke Zelf.
Dan smelt je samen met de ander en valt geluk je beiden ten deel.

Enkele impressies uit deze toespraak.

Verliefdheid wordt door bijna iedereen ervaren als het ‘toppunt van zaligheid’, maar verliefdheid is slechts een ‘schaduwvorm van liefde en altijd tijdelijk’. Want verliefdheid is géén liefde! Als verliefdheid overgaat in iets hogers, dan ontdekken we pas de zuivere liefde, met alle wijsheid en verantwoordelijkheid die daarvoor nodig is, want ‘liefde maakt niet blind, slechts verliefdheid sluit de ogen’. In een relatie begeren we de eigenschappen van een ander die we zelf niet bezitten of die in onszelf nog niet volledig ontwikkeld zijn. In een relatie dwingt soms de één de ander te zijn zoals hij of zij is. Zolang er een relatie is, is er een verplichting. Liefde tussen twee mensen kent geen verplichting, maar is als de grenzeloze oceaan die deint tussen twee mensen. In een relatie vul je elkaars beker, maar drink je niet uit één en dezelfde bokaal, maar in liefde drink je uit één bokaal en les je samen de dorst. In een relatie geef je elkaar te eten, maar eet je wel apart, maar in liefde eet je samen en beleef je samen het eetfestijn. In een relatie zing en dans je als twee mensen, waarin de ene de ander moet volgen, maar in liefde dans je samen en laat je elkaar meeslepen door de klanken van de muziek, In een relatie staan de snaren van een luit op zich zelf en produceren ieder zijn eigen klank, maar in liefde speel je samen het ‘lied van het leven’ dat uit die klanken voortkomt.

Als iemand verliefd wordt, bloeit hij of zij tijdelijk op, sommige aanrakingen, sommige blikken gaan rechtstreeks door naar het hart, naar de ziel, maar verliezen hun kracht als het niet overvloeit in liefde. Sommige blijven versteend in een relatie, maar ware liefde wekt zelfs de meest versteende mensen weer tot leven. Dat is de ‘mystieke kracht van liefde!’

We hebben andere mensen, kinderen, kleinkinderen, gezin, familie, de natuur én het godsbegrip e.d. nodig om ons weer in aanraking te brengen met die echte liefde, die echter zo vaak is verstopt of vertroebeld door gekwetste gevoelens. Om te begrijpen wat echte liefde is, moet je blijven geloven in jezelf, in je eigen goedheid, in alles wat je kunt en wilt geven vanuit die liefde in jezelf. Hoe kun je een ander lief hebben, als je de liefde in je zelf nog niet hebt ontdekt?

Als je verliefd wordt, voel je je tot elkaar aangetrokken. Je begint een relatie. In veel gevallen groeit deze niet uit tot ‘echte liefde’. Plotseling zie je wat de ander niet blijkt te hebben van dat wat zo veelbelovend leek! Dan eindigt een relatie in een machtsstrijd, die geen overwinnaar kent, alleen verliezers. Niemand heeft hier schuld aan, want andersom gebeurt voor die ander precies hetzelfde. Dat komt omdat we ‘niet echt’ zijn, we presenteren een ‘onecht zelf’, waar niets uit kan voortkomen en wat niet tot bloei kan komen. We proberen op lichamelijk niveau één te worden, terwijl dat alleen mogelijk kan worden op het ‘zijnsniveau van liefde’. Zolang een relatie niet overgaat in zuivere liefde, zullen we altijd blijven verlangen en zoeken naar de ‘Ware Liefde’.

 

Goed nieuws! (Opleidingsplan)

Het bestuur van SYN heeft overleg gehad met de Vereniging Yoga-docenten Nederland (VYN). Een branche-organisatie voor Hatha Yoga-docenten. Zij hebben dezelfde doelstelling als Samenwerkende Yogadocenten Nederland als het gaat om bescherming van de kwaliteit van Yoga in Nederland, maar zijn niet spiritueel gericht. SYN echter acht het essentieel dat de basis van docentenopleiding wordt gelegd bij de acht stappen van Patanjali (de Raja Yoga) en legt dustevens het accent op de spirituele ontwikkeling van mensen. VYN hanteert 500-uren voor docentenopleiding. Ook SYN hanteert deze norm in haar Opleidingsplan. VYN erkent nu ook de kwaliteit van de Raja Yoga-docentenopleiding. Dit betekent dat de studenten, die de Raja Yoga-opleiding hebben gevolgd bij de Stichting Raja Yoga Nederland, nu ook lid mogen worden van VYN. Een ware doorbraak in de samenwerking tussen de diverse Yogavormen!

Het opleidingsplan SYN (welke ook door onze stichting wordt gehanteerd) met eisen van alle opleidingen kun je opvragen via: info@raja-yoga.nl.

 

Hatha Yoga Pradipika van Svatmarama

Zowel Eugene als Klaas hebben het afgelopen jaar een diepgaande studie gemaakt van de Hatha Yoga Pradipika van Svatmarama. Een uniek werk, waarin Yogatechnieken zijn uitgelegd en waarin duidelijk wordt aangegeven dat Raja Yoga niet kan worden gerealiseerd zonder toepassing van Hatha (en Laya) Yoga en omgekeerd. De twee vormen zijn als Ying en Yang ten  opzichte van elkaar. Eugene behandelt nu in de docentenopleidingen de Sloka’s. Klaas heeft een toelichting op de Sloka’s geschreven, welke hij elektronisch beschikbaar stelt. Jullie kunnen dit werk opvragen via: klaas@raja-yoga.nl.

 

Vervolg Verborgen Yogawetenschap

De groep die de workshop Verborgen Yogawetenschap o.l.v. Yogameester Klaas Stuive volgt, bestaat uit 8 mensen. Deze workshop van 10 lessen wordt iedere 4de. zondag van de maand gehouden. De inhoud van de lessen bestaan uit: de Evolutie van de Kosmos, Evolutie van de Mens en Esoterische Psychologie. Drie studieboekjes worden gratis beschikbaar gesteld. Je kunt je nog inschrijven. Start zondag 27 september 2014. Inschrijven via de site: www.raja-yoga.nl.

 

Vakanties 2014/2015

De Stichting baseert de vakanties 2014/2015 op die van de schoolvakanties voor Midden-Nederland. In principe zijn er dan geen lessen, tenzij afzonderlijk afspraak met docent(en).

Zie overzicht:

Herfstvakantie  20 t/m 26 oktober 2014
Kerstvakantie  22 december 2014 t/m 4 januari 2015
Voorjaarsvakantie  23 februari t/m 1 maart 2015
2e Paasdag  6 april 2015
Koningsdag  27 april 2015
Meivakantie  4 t/m 10 mei 2015
Hemelvaart  14 mei 2015
2e Pinksterdag  25 mei 2015

Zomervakantie  13 juli t/m 23 augustus 2015

 

Mantra-initiatie 2014/2015

Er hebben inmiddels 2 mensen belangstelling getoond voor de Mantra-initiatie. Na een korte voorbereiding kan een Mantra (volgens de Himalaya-traditie) beschikbaar worden gesteld ter ondersteuning van de meditatie. De Mantra wordt gekoppeld aan de (uiterlijke) ademhaling. Bij een deelname van minimaal 4 mensen zal de initiatie in december van dit jaar worden plaatsvinden. Opgave via jullie docent of de site.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­Een wijsheid verhaal: Bestaat toeval?

In ons leven gebeuren soms wonderbaarlijke dingen. We kunnen spreken over een wonder of toeval. Zo ging op zaterdagochtend na de Yoga-Nidra plotseling de DVD spontaan aan met zachte Mantra-muziek. Ze hadden tijdens de les net daarvoor over het overlijden van Willem Meijer gesproken! Hierna ook een waar gebeurd verhaal.

Een paar kleine kinderen uit een jong gezin waren beneden in het huis op een namiddag aan het spelen. De moeder was boven en verzorgde de was. Plotseling hoorde de moeder één van haar dochtertjes onder aan de trap roepen: ‘Mama er is iets met Dyon, hij doet zo raar!’ De moeder ging onmiddellijk naar beneden om te kijken wat er aan de hand was. Zij had direct door dat haar zoontje een snoepje had ingeslikt, een gombal, die in zijn keel was geschoten en vastzat in zijn keel. Hij maakte angstige, gorgelende geluiden en was volkomen slap. Ze hield hem om zijn kop om te proberen het snoepje uit de keel te laten schieten. Dat lukte niet! Ze probeerde met een vinger het snoepje uit zijn keel te peuteren. Ook dat lukte niet! Toen raakte ze in paniek. In haar wanhoop riep ze haar overleden moeder aan: ‘Mama help me, hij gaat dood!.’

Ze pakte haar zoontje op en liep al schreeuwend de straat op. Inmiddels was door een buurman 112 om hulp gebeld. Ze legde haar zoontje op de grond en schreeuwde om hulp. Op dat moment kwam haar vriendin, die arts is, hard aangelopen. Als arts had ze professioneel overzicht en pakte het jongetje op. Ze sprak hem rustig, maar streng toe en zei tegen hem: ‘Luister Dyon wil je weer naar je moeder toe!’. Door haar harde stem kwam hij even bij zijn positieven, strekte zijn handen uit naar zijn moeder en op dat moment schoot het snoepje met veel slijm en bloed uit zijn keel. De ambulance hoefde niet meer te komen. Na de goede afloop vroeg de moeder aan haar vriendin: ‘Hoe kwam het zo dat je in de buurt was’. ‘Ja’, zei haar vriendin, ‘dat is eigenlijk heel vreemd. Ik was eten aan het koken en miste een uitje in de sla. Normaal gesproken zou ik dat zo laten, maar nu ging ik naar het huis van mijn moeder toe om een uitje bij haar te halen. Het was puur toeval dat ik hier op dit tijdstip hier langs ben gekomen’ Onmiddellijk zei de moeder: ‘mijn overleden moeder heeft mijn zoontje beschermd en jou geroepen!’ Dankbaar keken ze naar de hemel en sloegen een kruisje.

 

Sanskriet

Klaas en Anne zijn met Sanskrietlessen bij Maaike Mulder gestart.Zij schreef als  eerste grammatica van het Sanskriet in de Nederlandse taal. Sanskriet is de klassieke taal van het oude India. De meeste oude Indiase teksten - en dat zijn er heel veel - zijn in deze taal overgeleverd. Wil men Indiase religie bestuderen, Ayur Veda of de literatuur leren kennen, dan is dit werk een onschatbare hulp. Het is de bedoeling dat Klaas en Anne volgende jaar een eigen cursus opzetten voor de Stichting.

Het Sanskriet is een prachtige, oorspronkelijke, maar ’dode taal’. Er kunnen talloze redenen zijn waarom je Sanskriet zou gaan studeren. We noemen er een paar: Je bestudeert een wetenschap (zoals de Hatha Yoga Pradipika of Siva Sutra’s), waarvan de bronnen in het Sanskriet geschreven zijn en je wilt die bronnen zelf kunnen raadplegen. Veel spirituele Indiase teksten zijn dus in het Sanskriet geschreven of hebben woorden ontleend aan het Sanskriet. Iedere vertaling is evenwel een interpretatie. Dus, als je de tekst in zijn zuiverste vorm wilt kennen, moet je de oorspronkelijke taal goed kunnen lezen en begrijpen. Vrijwel alle belangrijke Sanskrietteksten zijn wel vertaald, zo niet in het Nederlands, dan toch wel in het Engels. Toch tref je in die vertalingen nog veel Sanskrietwoorden. Denk maar aan woorden als purusha, atmanbrahmanbuddhabuddhi, vatapittakaphaagnisrotas, vayu, prana, etc. Deze woorden kunnen in de oorspronkelijke teksten net even een andere betekenis hebben, zo wordt bijvoorbeeld het woord ‘Vayu’ vertaald met ‘lucht’, maar in de tekst kan het ook ‘energie’ betekenen. Het is daarom van belang enig inzicht te krijgen in deze oude, oorspronkelijke taal en een zekere woordenschat op te bouwen. Erg belangrijk is ook dat de woorden goed worden uitgesproken. Kortom voldoende redenen om een studie Sanskriet te starten én een cursus te starten!

Maaike gaf les aan de Vrije Universiteit waar ze o.m. historische taalkunde doceerde. Tijdens haar studie Ayurveda heeft ze zich het Sanskriet eigen gemaakt. In de Verenigde Staten heeft ze Sanskrietlessen gevolgd bij Prof. Dr. Sharma van de universiteit van Delhi; in Heidelberg heeft ze ‘Spoken Sanskrit’ gedaan bij Dr. Sadananda Das; en in Nepal heeft ze o.l.v. Mattia Salvini ‘Boeddhistische Sanskriet-teksten’ bestudeerd. Kortom ze is buitengewoon deskundig. Maaike geeft echter geen Sanskrietlessen meer aan groepen, alleen nog individueel. Vandaar dat Klaas en Anne nu persoonlijk bij haar thuis privélessen gaan volgen, zodat zij volgend jaar in een cursus het geleerde kunnen overdragen. Wordt vervolgd.

 

Een Indiaas voorgerecht: Papadum

In elk Indiaas restaurant krijgt je als voorgerecht een papadam. Een papadam – ook wel papad of papadum genoemd – is een dun krokant rond brood, een soort van grote cracker. Je breekt er stukjes van af en doopt ze in de heerlijkste dipsausjes. Je kunt ze ook zelf maken.

Ingrediënten
4 koppen linzenmeel
1 tl grof gemalen zwarte peper
½ tl gemalen komijn
½ tl komijnpoeder
½ tl zout
¼ kop water
Olie

Bereidingswijze
Deeg
Mix het meel, zwarte peper, komijn en zout. Voeg het water beetje bij beetje toe en kneed het tot een bal. Voeg eventueel wat meer of minder water of meel toe om er een gladde (niet plakkerige) bol van te maken. Hoe meer water je toevoegt des te langer de papadams zullen moeten drogen in de oven. Vet het werkblad in met olie om vastplakken te voorkomen. Deel het deeg in 12 tot 15 balletjes en rol ze uit tot een zo dun mogelijke cirkel (4 mm). Plaats de papadams op een licht ingevette bakplaat (olie) of een siliconen (silpat) bakmat.

Bakken
Verwarm de oven voor op 100 graden. Bak de papadams gedurende 60-80 minuten. Haal ze pas uit de oven als ze volledig droog aanvoelen. Afgekoeld kun je ze in een goed sluitende doos weken bewaren. Om ze eet klaar te maken bak je de papadams in een klein laagje olie totdat ze knapperig maar niet bruin zijn. Je kunt ze ook bakken zonder olie. Opwarmen in de magnetron (2 minuten 1000 W) kan ook. Het is even uitproberen wat het beste werkt.

 

Uitbreiding bibliotheek

Onze bibliotheek is uitgebreid met esoterische boeken. Anne Logemann heeft ze beschikbaar gesteld aan de stichting. De boeken zijn gratis te lenen. Schrijf wel de boeken in die je meeneemt en schrijf ze ook weer af als je de geleende boeken weer terugbrengt.

 

Een Asana: Viparita Karani Mudra

 

     

Viparita Karani betekent ‘omgekeerd proces’. Het is een vereenvoudigde uitvoering van de ‘kaars’. Je gaat op de grond liggen en je doet je benen omhoog. Dan druk je  het bekken omhoog en steun je met je handen het bekken. De buik blijft ontspannen. Een andere makkelijke uitvoering is als je benen tegen de muur omhoog steunt en evt. nog een kussentje onder je billen plaatst.

Positieve effecten zijn:

  • Tegen hoofdpijn
  • Vitaliserende werking
  • Verzacht menstruatie pijn
  • Verlicht onderrug pijn

Namens ons complete team veel succes.

 

Meer opties

Laatste Tweets

Volg ons @RajaYogaNieuws