Nieuwsbrieven

Hier kunt uw onze nieuwsbrieven lezen. Onze nieuwsbrief komt niet op vaste tijden uit. Neemt u ook een kijkje in het archief.

Vorige pagina | Overzicht

Nieuwsbrief Lente 2016

Geplaatst op 23/03 door Anne en Klaas Stuive

Stichting Raja Yoga Nederland

Opleidingen en cursussen in de klassieke Yoga

NIEUWSBRIEF Lente 2016

Schouwstede 1D, 3431 JA Nieuwegein
Tel. 030 - 6037792 / 0344-619589
www.raja-yoga.nl
KvK. nr. 30229796


Lente: Koeien in de wei en de mensen weer blij

De Lente geeft ons een blij en oorspronkelijk gevoel. In alle culturen werd vroeger de lente gevierd met vruchtbaarheidsrituelen. In die tijd was men meer verbonden met de natuur, dan in onze tijd. De moderne mens komt helaas steeds losser van de natuur, maar ook van zichzelf. Yoga probeert het tij te keren en de mens weer dichter bij zijn oorspronkelijk Zelf en de natuur te brengen. Toch zien we dat de westerse Yoga steeds meer haar oorspronkelijkheid kwijt raakt. In deze nieuwsbrief dus een pleidooi om Yoga zo oorspronkelijk mogelijk te houden. Maar er is meer.

Wat kunnen jullie in deze Nieuwsbrief allemaal lezen?

 • Houd Yoga oorspronkelijk
 • Wat zijn de opleidingsniveaus
 • Sanskriet nu verplicht in bepaalde opleidingen
 • Een mooi verhaaltje
 • Wat is nut van Pratyahara
 • Mantra-initiatie, hulp bij meditatie
 • Harmonisatie-mantra tussen leraar en student
 • De boogschutter houding
 • Een lekker recept

Veel leesplezier: de redactie.

 

Houd Yoga oorspronkelijk!

We zijn net terug uit India waar we onderdeel zijn geweest van het Ashram-programma van de Himalaya-traditie. Natuurlijk praat je over hoe Yoga in Nederland wordt beleefd. Men verbaast zich over de grote diversiteit in Yogavormen in Nederland. Deze is zo groot, dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. Hun advies: houd Yoga oorspronkelijk! Men verwijst dan naar de Yoga-sutra’s van Patanjali en de Yogatechnieken van Svatmarama, Siva en Gheranda Samhitha.

Het bestuur van de Stichting is het daar volledig mee eens. Onze stelling is dan ook: ‘Blijf oorspronkelijk, dan blijf je altijd onderscheidend, bijzonder en uniek.

Wat is dan het oorspronkelijke?

‘Yoga is Samadhi’ en meditatie brengt ons uiteindelijk tot onze Ware (oorspronkelijke) Aard. Dan zullen we ook voelen dat we een onderdeel zijn van een Groter Geheel en de natuur om ons heen. De natuur die continu in beweging is en zich o.a. laat onderscheiden in seizoenen. Met Yoga kom je tot diepere inzichten over de (kosmische) wetten in de natuur en het doel van ons leven als mens hier op aarde.

Om tot diepere kennis te komen organiseert de Stichting o.a. de volgende activiteiten:

 • Basisopleiding (klassieke) Yoga
 • Basisopleiding HathaYoga
 • Docentenopleiding
 • Meesteropleiding
 • Grootmeesteropleiding
 • Trainer Mindfulness
 • Basiscursus Sanskriet
 • Basiscursus Yogamassage
 • Basiscursus Ayurveda
 • Studie Verborgen Yogawetenschappen
 • Studie Upanishads

 

Niveaus van kennis, nu basisbeginselen Sanskriet verplicht

De aangeboden kennis zit kwalitatief op de volgende werk- en denkniveaus: MBO, HBO, Academisch. De inhoud van de opleidingen is afgestemd op het opleidingsplan van de Stichting. Het is afgeleid van die van SYN/IYF, maar ook van trainingsprogramma van de Himalayatraditie. Het Sanskriet hoort thuis in oorspronkelijke Yoga. Immers het is de taal van de Yogi’s. Vandaar dat we nu de basisbeginselen van het Sanskriet in de docenten-, meester- en grootmeesteropleiding verplicht hebben gesteld. We starten dan ook op zondagochtend 3 april a.s met de Basiscursus Sanskriet onder leiding van Anne Stuive. Je kunt je daarvoor nog aanmelden, maar je moet wel snel zijn.


Een mooi verhaaltje: loslaten van verlies

Verlies van een geliefde gaat gepaard met veel verdriet. Maar toch gaat het leven verder. Van belang is om verdriet een mooi plaatsje te geven in je leven zonder dat het je belemmert. Het volgende verhaaltje gaat hier over.

Eens werd een wijs mens geboren in het huis van een landeigenaar. Toen deze al een grote jongen was, stierf zijn grootvader. Zijn vader was na de dood van zijn vader overmand door verdriet. Deze begroef opa in zijn eigen tuin en bracht dagelijks bloemenoffers aan zijn graf. Hij kon niet over zijn verdriet heenkomen. Hij jammerde, waste zich niet en at en dronk heel weinig. Ook behartigde hij zijn zaken op het landgoed niet meer, zo verdrietig was hij. Zijn zoon was de enige die hem van zijn verdriet zou kunnen verlossen en verzon een slim plan.

Toen hij buiten de stad een dode koe zag liggen, haalde hij gras en drinkwater, legde dat bij de koe neer en zei: ‘Eet, eet! Drink, drink!’. Voorbijgangers die hem zagen, dachten dat hij gek geworden was. Je geeft toch geen gras en water aan een dode koe! De mensen gingen naar zijn vader en zeiden dat zijn zoon gek geworden was. Hij geeft gras en water aan een dode koe. De vader werd erg bezorgd over zijn zoon. Hij ging naar hem en zei: ‘Zoon, ben je niet goed bij je verstand, waarom geef je gras en water aan een dode koe? Je lijkt wel niet goed snik…’. De zoon antwoordde: ‘Vader, ik volg slechts uw voorbeeld. ’In één keer begreep de vader de bedoeling van zijn zoon en dacht: ‘Mijn zoon is wijzer dan ik, je kunt niet verdrietig blijven, want het leven gaat door. Eigenlijk gedraag ik me net als mijn zoon als een gek . Hij zei: ‘Lieve, verstandige zoon, ik begrijp nu dat al wat ontstaan is ook voorbijgaat, van nu af aan zal ik niet meer over mijn vader treuren, maar hem als een goede herinnering in mijn hart meedragen. Waarlijk je bent een wijs mens’.

Redactionele hulp gevraagd

Klaas is weer wat actiever geworden met het verzamelen van verhaaltjes. Er zijn er inmiddels 250 verhaaltjes. Hij heeft hulp nodig. Wie wil hem redactioneel helpen om deze verhaaltjes in boekvorm te verwerken? We zijn benieuwd wie zich aanmeldt…

Zomerretreat van 26 juli t/m 29 juli a.s. Thema in kracht van het ZIJN.

Dit jaar organiseert de Stichting (in samenwerking met vereniging SYN) weer een zomerretreat. Het vindt plaats in Drenthe in een mooi verblijf van de Uylenspieghel. Het thema is ‘In de kracht van het ZIJN’. Maximaal aantal deelnemers is 15 personen. Er zijn al 7 aanmeldingen, dus reageer snel.

Wat is het programma?

Overdag vinden diverse Yogacessies plaats. s’Avonds zal ‘Yogavisvacharya’ Klaas Stuive  lezingen verzorgen over ‘Bodhicaryavatara’ van Santideva. ‘De weg van een Bodhisatva om vanuit het ZIJN te leven en dienstbaar te zijn’. Dit pad kenmerkt zich door een zestal volmaaktheden. Hoewel dit werk een Boeddhistische achtergrond heeft, behandelt Patanajali dezelfde thema’s in zijn Yogasutra’s. Een Bodhisattva is een Karma Yogi.

De zes volmaaktheden van een Bodhisattva zijn: vrijgevigheid (silam), moreel gedrag (danam) geduld (ksantih), enthousiasme (viryah), meditatie (dhyanam) en wijsheid (prajna). Op ieder van deze volmaakheden gaat Klaas Stuive nader in, mede in een dialoog met de aanwezigen. Het lijkt ons de moeite waard om deel te nemen en jezelf een cadeautje te doen… Meld je snel aan!

Let op! Het opleidingscentrum is gesloten op de volgende dagen

Koningsdag: 27 april 2016

 

 

 

 

 

 

 

Hemelvaart:  5 mei 2016

 

 

 

 

 

 

 

2e Pinksterdag:  16 mei 2016

             
             

Wat is nut van Pratyahara in Yoga?

Erg groot is het antwoord. Lees maar verder.

Pratyahara betekent letterlijk ‘je terugtrekken in jezelf.’ Het is het vijfde onderdeel in het Yogastelsel van Patanjali. Een omslagpunt van uiterlijke/voorbereidende yoga naar innerlijke/geestelijke Yoga. In Mindfulness van de Zenmeester Thich Nhat Hanh is het één van de fundamenten van de Boeddhistische levenswandel. Hij wijst – evenals Patanjali- op het belang van ‘bewuste aandacht voor de zintuigen’. Waarom? Via de vijf uiterlijke zintuigen (ruiken, proeven, zien, voelen, horen) doen we ervaring en kennis op over ons contact met de buitenwereld. Via de twee geestelijke zintuigen (intuïtie en direct weten) doen we kennis op over de subtiele wereld. De integratie en verinnerlijking van het 5de  zintuig leidt tot het 6de zintuig (intuïtie) en via contemplatie naar het 7de  zintuig (direct weten). Pratyahara versterkt de laatste drie onderdelen (concentratie, meditatie, contemplatie) uit het Yogastelsel van Patanjali. Deze laatste drie onderdelen worden technisch Samyama genoemd, een techniek om de verborgen Yogawetenschap te ontsluiten.

Mantra-initiatie en voorwaarden

Mantra-initiatie is gebruikelijk in de oorspronkelijke Yoga. Er zijn diverse aanmeldingen van studenten die van Klaas een persoonlijke Mantra willen krijgen. Hoe ziet dat er uit en wat zijn de voorwaarden?

De Mantra, die je krijgt, is ter ondersteuning en verdieping van je meditatie. Voordat je een eigen Mantra krijgt, gaat er een week van lichamelijke en geestelijk reiniging aan vooraf. Je wordt gevraagd om iedere ochtend en avond een half uur te mediteren op een vast tijdstip en de Mantra: ‘Om Namay Sivaya’ te reciteren met de Mala, die je hebt gekregen. Koppel deze Mantra aan je ademhaling. 'Om Namay' bij de inademing en 'Sivaya' bij de uitademing. Op een gegeven moment laat je deze, als je meditatie dieper wordt, als van zelf los. Dan heeft de Mantra, als ‘voertuig’, zijn werk gedaan. Soms val je weer terug in meditatie en dan kun je de Mantra weer oppakken. Verder vragen we je om in die week soberheid te betrachten.

Voordat de persoonlijke Mantra in je rechteroor wordt gefluisterd gaan we eerst in meditatie en voeren we enkele rituelen uit bij het Goeroe-tempeltje. Verder krijg je instructie over gebruik van de Mantra. De toekenning van een Mantra is zeer persoonlijk, houdt hem dus voor jezelf.

Na afloop krijg je felicitaties van iedereen en deel je lekkernijen uit. Meld je officieel aan bij Klaas Stuive via: k.stuive@hotmail.com. Voor mensen buiten de Stichting wordt een korte CV gevraagd.

De Mantra-initiatie is op zaterdag 14 mei a.s. Aanvang 13.00 uur. Het ritueel start om 14.00 uur. Na de afsluiting van Lion van zijn master-opleiding.

Mantra: Harmonisering leraar en student

In de oorspronkelijke Yoga is het gebruikelijk om – voor dat de les begint – de volgende Mantra uit te spreken. Immers de leraar houdt je een spiegel voor en deze confrontatie kan soms leiden tot een gevoel van weerstand. Vandaar dat deze Mantra de sfeer tussen leraar en student zuivert.

om saha n?vatu |

saha nau bhunaktu |

saha v?ryam karav?vahai |

tejasvi n?vadh?tam astu |

m? vidveṣ?vahai ||

Om shantih (3 x)

Vertaling:

OM! Laat Hij (Siva) ons beiden gunstig gezind zijn. Laat Hij (Siva) plezier hebben in wat wij doen. Laten wij werken met al onze energie. Laat dat wat wij bestuderen helder worden. Laat er geen onenigheid zijn tussen ons. Vrede (3 x)

 

Een Asana: Boogschutter (Dhanurasana)

Hierna weer een voorbeeld van een mooie houding.

Uitvoering: Ga zitten op de grond met de benen gestrekt. Pak met je rechter hand de rechter voet (teen) en breng dit been in de richting van je oor. Strek daarna het rechterbeen, alsof je een pijl wegschiet. Dit is een vuur- en luchtcentrum oefening en maakt je bekkenstreek soepel

Recept: vijgen of dadels balletjes

Balletjes gemaakt van vijgen en dadels. Ze zijn makkelijk om te maken en dus snel klaar. Het is lekker en gezond.

Wat heb je nodig?

 • ongebrande, ongezouten cashewnoten 
 • gedroogde of verse vijgen, even koken
 • een of twee dadels, ook even koken
 • rozijnen
 • kaneel toevoegen voor de smaak
 • een theelepeltje kokosolie voor de kneedbaarheid

Alles lekker kneden en dan de balletjes door sesamzaad of kokos rollen.

Eet smakelijk.

De redactie

Meer opties

Laatste Tweets

Volg ons @RajaYogaNieuws