Nieuwsbrieven

Hier kunt uw onze nieuwsbrieven lezen. Onze nieuwsbrief komt niet op vaste tijden uit. Neemt u ook een kijkje in het archief.

Vorige pagina | Overzicht

Nieuwsbrief - Voorjaar 2015

Geplaatst op 26/03 door

 

Stichting Raja Yoga Nederland

NIEUWSBRIEF LENTE 2015

Schouwstede 1D, 3431 JA Nieuwegein
Tel. 030 - 6037792 / 0344-619589
www.raja-yoga.nl
KvK. nr. 30229796


Sprankelende Lente

De lente geeft altijd een sprankelend gevoel. De natuur bereidt zich voor op een nieuw seizoen en de zon helpt haar daarbij. De sneeuwklokjes en krokussen zijn al weer bijna uitgebloeid. Na half maart moeten we dit jaar snel gaan snoeien, want de lente is vroeg ingetreden. Heerlijk ook weer om de frisse lentegeur op te snuiven en de vogeltjes te horen zingen. Heerlijk om Yogalessen te geven in een opgeknapt centrum!

De stichting heeft dit seizoen opnieuw een lente-rijk aanbod aan workshops, cursussen en opleidingen. Ons ledenbestand blijft groeien. Met veel elan gaan we verder om op professionele manier - zonder commercieel oogmerk - de klassieke Yoga uit te dragen. Vandaar ook weer deze Nieuwsbrief.

Jullie kunnen daarin het volgende lezen: een mooie lente Haiku, opleiding Mindfulness, inloop MF, retreat in de zomer, de Indiareis in 2016, Vedanta-filosofie, Yoga-didactiek, Sanskriet, de taal van de goden, symbool van de lotus, contactdag SYN op 17 mei, Mantra-initiatie, een mooie Asana om thuis te oefenen, een heerlijk Indiaas gerecht, T-shirtjes met logo van SRYN, en natuurlijk een leuk wijsheidsverhaaltje.

Wij wensen jullie veel plezier.

Het bestuur en docenten.


Haiku

We hebben de Haiku-jaarkalender op de site geplaatst, zodat iedereen van deze Japanse gedichtjes kan genieten. Leuk bijvoorbeeld om een Haiku te plaatsen op een feest- of herdenkingskaartje. Ze zijn in de loop van de jaren gemaakt en verzameld door Klaas Stuive. Hier nu een nieuwe lente-haiku.

Lente liederen
Ieder zingt in eigen toon
‘Halleluja zon’

 

Mindfulness Original Based Approach©

Voor de tweede keer in successie heeft SRYN de opleiding MOBA© gegeven en sluiten vier mensen deze erkende opleiding af. De opleiding bestaat uit 24 lessen, inclusief een casestudie. Klaas Stuive heeft een studiegids geschreven, waarin de basis wordt gelegd voor deze studie, die door IYF en SYN is goedgekeurd. Op 31 maart hopen zij allen hun diploma als trainer na een casestudie en in een eindgesprek met de examencommissie te ontvangen.

 

Mindfulness inloop groot succes

Op maandag-, woensdag- én nu ook op donderdagochtend van 10.30 -12.00 uur, geeft SRYN 50 plussers de gelegenheid om deel te nemen aan MF tegen een kleine donatie. Tot nu toe is dit initiatief zeer succesvol gebleken. Vandaar de uitbreiding naar de donderdagochtend.

 

Retraite in de zomer 2015

De Stichting organiseert van 14 t/m 17 juli 2015 in het voormalig klooster ‘Beukenhof’’  te Biezenmortel (Noord-Brabant) een zomer retraite onder de titel: ‘In de Kracht van het Zijn’, bij voldoende belangstelling. De kosten bedragen € 395,00 (inclusief vegetarisch eten en drinken). Extra wensen en consumpties zijn voor eigen rekening. We volgen een klassiek Ashram-programma (07.00- 21.00 uur). Tijdens de retraite wordt ‘soberheid in spreken’ in acht genomen. Kussentje en matjes e.d. zijn aanwezig. Minimaal aantal deelnemers 10, maximaal aantal 20.

Dagelijkse programma retraite:

 1. 07:00 uur, meditatie en ochtend mantras
 2. 08:00 uur, joints & glands en Yoganidra
 3. 09:00 uur, ontbijt (09.00 uur)
 4. 10:00 uur, Hatha Yoga oefeningen
 5. 12:30 uur, lunch
 6. 13:30 uur, rust
 7. 15:00 uur, Yoga Sutra's: concentratie en meditatieoefeningen (binnen of buiten)
 8. 18:00 uur, diner
 9. 19:30 uur, lezing en discussie
 10. 21:00 uur, afsluitende meditatie en avond mantras
 11. 21:30 uur, rust

Begeleiding door: Klaas en Anne Stuive.

Aanmelden kan via www.raja-yoga.nl.

 

Landelijke contactdag SYN 17 mei 2015

Op zondag 17 mei is er weer de landelijke contactdag van de Samenwerkende Yogadocenten Nederland in ons opleidingscentrum in Nieuwegein. Om 9.00 uur wordt gestart met een algemene ledenvergadering. Om 10.30 uur start het algemeen programma met lezingen over: mindfulness  & klassieke yoga, ayurveda, het zusje van yoga. s ’Middags zingt Hein Braat mooie Mantra’s. De dag wordt afgesloten met een meditatie om 16.00 uur. Entree: € 20,-, thee, koffie en Dahl-soep inbegrepen. Introducés zijn eveneens  van harte welkom.

 

Indiareis 2016

We gaan weer naar Rishikesh, de bakermat van de klassieke Yoga. De gevorderde groep wordt begeleid door ervaren India-gangers. We verblijven in de Ashram van Swami Veda Bharati en organiseren 2 excursies naar heilige plaatsen in Noord-India (Himalaya). Daarnaast gaan we ook Rishikesh, Dev Prajag, Hariwar en de oude stad Dehli verkennen. In de Ashram zijn we deels onderdeel van dagelijkse programma en hebben deels een eigen programma, zoals Pranayama en Yogafilosofie. Verder nemen we deel aan Pujas aan de heilige rivier de Ganges.

 • Vertrekdatum, zaterdag 27 februari 2016
 • Datum thuiskomst, zondag 13 maart 2016
 • Kosten,   € 1.975,- (all inclusive) te betalen in twee termijnen
 • Maximaal 15 deelnemers
 • Aanmelden, ouiterlijk vóór 28 augustus 2015. Er zijn al 9 deelnemers!

Aanmelden via www.raja-yoga.nl.

 

Filosofische stroming Vedanta

In de meesteropleiding behandelen we op dit moment Asthavakra Gita (Samhitha). Een prachtig voorbeeld van de Advaita Vedanta, maar waar staat Vedanta nu eigenlijk voor?

De Vedanta kent binnen de filosofie drie stromingen.

 1. Er is enkel Absoluut Bewustzijn. De Advaita Ved?nta (?????????????) is de strenge filosofisch-religieuze stroming binnen de Vedanta en vertegenwoordigt een puur monistische of non-dualistische manier van denken. A-dvaita (niet-tweeheid) duidt op non-dualisme. De belangrijkste, latere filosoof van deze stroming is Sri Shankara (5de eeuw n.Chr.) en Asthavakra (aantal eeuwen ruim voor Chr.). In de Advaita Vedanta ligt de nadruk op Jnana Yoga. Jnana yoga betekent letterlijk ‘kennisyoga’. Het is de tak van de Yoga, waarbij men tracht via kennisverwerving over de aard van het bewustzijn tot Zelfverwerkelijking of realisatie van de Ware Aard van Atman (het Zelf) te komen. Net als in de Boeddhistische Shunyavada wordt de relatieve werkelijkheid, de scheiding tussen het Individueel Bewustzijn en het Kosmisch Bewustzijn ontkend en wordt alleen de Absolute Werkelijkheid als enige waarheid erkend (puur monisme).
 2. Naast het Absoluut Bewustzijn, het tijdelijk bestaan van Individueel Bewustzijn. Dit is een meer gematigde Vedanta-stroming waar de relatieve werkelijkheid van het Individuele Bewustzijn (of de Ziel) wel wordt erkend als een tijdelijke toestand tot aan de vereniging met het Absolute Bewustzijn.
 3. Tevens erkenning van de (geïncarneerde) Ziel. Bij deze eveneens monistische maar ruimere Vedanta-stroming gaat men ook uit van een tijdelijk dualisme, maar tevens erkent men dat de (geïncarneerde) Ziel voortkomt uit het Kosmisch (Goddelijk) Bewustzijn (uit de non-dualiteit). De Ziel maakt een reis door de gemanifesteerde wereld en keert weer terug naar haar oorsprong. Deze vorm lijkt het meest op de Samkhya Filosofie van Kapala en Patanjali. Ook het Boeddhisme heeft hier veel van weg.

Kijkend naar de drie stromingen en de literatuur hierover, dan zou je kunnen zeggen dat de manier van verwoording te maken heeft met de mate waarop een schrijver, zoals bijvoorbeeld Asthavakra of Vyasa in de Brahma Sutra’s verlichting heeft bereikt. Immers een bevrijde Ziel zal alles in het licht stellen van het Absoluut Bewustzijn en het ‘tijdelijke’ altijd haar bestaan ontkennen.

Vedanta op zich is dus volkomen rationeel, maar maakt daarna gebruik van intuïtie (Buddhi) en verklaart dat het denkvermogen (in bijzonder het ego) leidt tot een valse voorstelling van de Werkelijkheid. De Vedanta sluit in principe al het tijdelijke uit (is slechts een illusie) en verbindt zich enkel met het Eeuwige.

 

Didactiek & Afronding Docentenopleiding

In de vorige nieuwsbrief maakte we melding van het Opleidingsplan SYN, welke ook door SRYN wordt gehanteerd, met eisen voor alle Yoga-opleidingen. Je kunt dit plan opvragen via: info@raja-yoga.nl.

Eugene Derksen heeft op basis hiervan en op basis van onze jarenlange ervaring met het opleiden van Yogadocenten in de klassieke Yoga, de richtlijnen ‘Yoga-didactiek’ en ‘afronding docentenopleiding’ uitgewerkt. Immers SRYN hecht veel belang aan de vaardigheden van haar toekomstige yoga-docenten. Hierin staan kwaliteitsrichtlijnen voor een docent in opleiding (DIO), die hij of zij kan hanteren bij hun persoonlijke ontwikkeling als docent. De richtlijnen behandelen o.a.: diverse vormen van didactiek, niveaus van lesgeven, opbouw van lessen, aandachtspunten bij lesgeven,  opleidingsniveaus, leerplan docentenopleiding, richtlijnen voor afstuderen en gedragscode. Hieraan zijn diverse opdrachten gekoppeld.

 

Vakanties 2015

 

Soort vakantie

Regio

Vakantieperiode

 

 Meivakantie

Nederland: 2 mei t/m 10 mei 2015

 

Zomervakantie

Midden: 11 juli t/m 23 augustus 2015

 

Mantra-initiatie 2015

Begin van het jaar hebben 2 cursisten hun persoonlijke Mantra ontvangen. De Mantra-initiatie is verbonden aan de oeroude Himalaya-traditie. Het biedt een ondersteunende hulp bij meditatie. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met je docent.

 

Lopen met één schoen op je hoofd

Hij, die gelijkgestemd is jegens vriend en vijand, die gelijkmoedig blijft in eer en smaad, hitte en kou, vreugde en verdriet en onthecht is van alles, is MIJ nabij. Dat staat geschreven in de Bhagavad Gita. Daar gaat het volgende verhaaltje over.

Een Rishi was uitgenodigd aan het hof van de Koning. De Koning had hem herhaaldelijk gevraagd om te komen. Hij prees deze Rishi vanwege zijn inzichten en wilde dolgraag onderwezen worden door de Wijze. Na lang aandringen besloot de Rishi om de Koning zijn zin te geven en hem te bezoeken. De Koning had voor die gelegenheid de rode loper uit laten leggen. Op het moment dat de Rishi bij het paleis aankwam in zijn eenvoudige kledij, zette hij bij de eerste stap op de rode loper één schoen op zijn hoofd en liep vervolgens met één schoen op zijn hoofd en één schoen aan zijn voet de rode loper op. De mensen die dit zagen moesten er erg om lachen en vroegen zich af waarom de Rishi dit deed. De koning die ook verbaasd had toegekeken, vroeg aan hem waarom hij met één schoen liep en de andere op zijn hoofd had gezet. Hij antwoordde:

‘De rode loper betekent dat u mij op dit moment prijst en hartelijk ontvangt met alle egards die daarbij horen. Daarvoor ben ik u natuurlijk zeer dankbaar. Het zou echter kunnen zijn dat, zodra ik u werkelijk onderricht ga geven en dingen ga zeggen die u niet graag hoort, U mij met dezelfde schoen waarvoor u nu de rode loper hebt uitgelegd, op mijn kop zou kunnen slaan. Om die reden heb ik alvast de schoen op mijn hoofd gezet. Zo herinner ik mijzelf eraan dat geprezen worden en verguisd worden twee kanten zijn van dezelfde medaille………’

Dat de Rishi inzicht had in het fenomeen DUALITEIT blijkt uit zijn ludieke houding. Hij genoot van het eerbetoon dat hij kreeg, maar het verblindde hem niet. Hij wist ook dat het snel kon veranderen in het tegenovergestelde. Daarop anticipeerde hij door alvast de bewuste schoen waarmee hij klappen zou kunnen krijgen, op zijn hoofd te zetten.

 

Sanskriet, taal van de goden

Sanskriet is een oeroude en de meest zuivere taal in onze wereld. In de loop van de eeuwen zijn andere talen uit het Sanskriet voortgekomen. Een must, zeker als je spirituele teksten bestudeert en aan klassieke Yoga doet. Er wordt gezegd dat dit de taal van de goden was. Toen de beroemde grammaticus Panini in de vijfde eeuw voor Chr. de taalkundige opbouw (grammatica) van Sanskriet streng vastlegde, was daarmee deze taal gedoemd een dode te worden in plaats van een levende taal te blijven. Andere talen die hierop zijn gebaseerd, hebben zich wel kunnen ontwikkelen, zoals Hindi, Bengaals, Nepalees, Zigeunertaal, maar later ook Latijn, Grieks, Germaans, Slavisch, Angelsaksisch (Indo-Europese taal). Het woord Sanskriet  betekent: ‘mooi gevormd’. Het wordt meestal geschreven in het Devanagari-schrift.

            

De oudste vorm van het Sanskriet vinden we in de Veda’s. Sommigen dateren deze Vedische-Sanskriet teksten op ruim 5000 v. Chr. Zie bovenstaande afbeelding met een fragment uit de Rigveda.

Het meest bekende sanskriet teken is het AUM. De klank, die alles in beweging heeft gezet.

Volgend jaar organiseert de stichting een workshop Sanskriet o.l.v. Anne Stuive. Samen met Klaas volgt zij de studie bij dr. Maaike Mulder.

 

De heilige Lotusbloem

De heilige lotus is een waterplant uit de familie Nelumbonaceae. De plant heeft roze bloemen en een vrucht in de vorm van een doorgesneden kegel. De plant wortelt in een moerasachtige bodem, maar het bijzondere is dat de bladeren en de bloemen nooit modderig worden. Om die reden is de lotus een symbool van zuiverheid. Godheden, Boeddha's en Bodhisattva's staan of zitten meestal op een voetstuk in de vorm van een open lotusbloem.

 

Indiase Linzensoep

Vooral bekend uit de Bijbel door Ezau, de zoon van Jacob.

Ingrediënten:

150 g mungbonen (gesplitst), 2 l water of meer, zout, kurkumapoeder, zwarte peper, komijnzaadjes, ghee, vers gehakte koriander, limoensap, en 1/2 tl suiker

Bereiding: Het water aan de kook brengen, gewassen mungbonen erbij doen en op smaak brengen met kurkuma, zwarte peper en zout. Het gevormde schuim met een lepel weghalen. Af en toe roeren en wanneer de linzen gaar zijn en de soep dikker wordt, het vuur doven. Met limoensap op smaak brengen. De komijnzaadjes apart in een pannetje in geklaarde boter knapperig bakken. De soep in een diep bord gieten, fijngesneden koriander blaadjes erop strooien en met gebakken komijnzaadjes versieren.

 

T-Shirtjes nu verkrijgbaar

SRYN heeft nu ook t-shirtjes met het oeroude Tibetaanse logo. Te bestellen via de docenten. Prijs € 18,00.

 

Een Asana: de Lotusbloem (Vikasitakamalasana)

Uitvoering:
Zit stevig op de grond en breng je benen omhoog. Buig je knieën, breng je armen onder je benen. Druk de hakken tegen elkaar of spreid je benen. De handpalmen zijn open en je vingers zijn in jnana-mudra. Belangrijk: strek je rug, sluit je ogen en vestig aandacht op Svadisthana-chakra.
Resultaat:
Je rug, wervelkolom en bekkenstreek worden sterk.

 

 

Namens ons complete team veel succes!

Meer opties

Laatste Tweets

Volg ons @RajaYogaNieuws