Nieuwsbrieven

Hier kunt uw onze nieuwsbrieven lezen. Onze nieuwsbrief komt niet op vaste tijden uit. Neemt u ook een kijkje in het archief.

Vorige pagina | Overzicht

Nieuwsbrief winter 2015

Geplaatst op 31/12 door Klaas Stuive

 

Stichting Raja Yoga Nederland
Opleidingen en cursussen in de klassieke Yoga
NIEUWSBRIEF Winter 2015/2016
Schouwstede 1D, 3431 JA Nieuwegein
Tel. 030 - 6037792 / 0344-619589
www.raja-yoga.nl
KvK. nr. 30229796

Winter: Koortsachtig begonnen
Zouden we ooit nog een koude winter krijgen, kunnen schaatsen of een Elfstedentocht kunnen houden? De Winter is dit jaar koortsachtig begonnen. Zou dit te maken hebben met de opwarming van de aarde?

Onder ‘opwarming van de aarde’ wordt de stijging van de wereldtemperatuur sinds de 19e eeuw verstaan met ongeveer 1 °C . Deze opwarming gaat gepaard met extreme weersomstandigheden. Men voorspelt dat in 2100 de temperatuur met ongeveer 2 °C zal stijgen, als er geen mondiale maatregelen worden genomen! Naar verwachting zouden met name temperatuurstijgingen van meer dan 2 °C grote veranderingen met zich meebrengen voor mens en milieu, onder andere door zeespiegelstijging, toename van droogte- en hitteperioden en extreme neerslag.  
Klimaatwetenschappers menen dat deze trend voornamelijk wordt veroorzaakt door een stijging van de concentratie broeikassen in de atmosfeer als gevolg van menselijke activiteiten zoals het verbranden van fossiele brandstoffen, ontbossing, bepaalde industriële en agrarische activiteiten.

Zou Moeder Aarde ‘koorts of verhoging’ hebben! Als we lichamelijk koorts hebben dan bekijken we dit heel anders… 

Koorts is geen ziekte, maar het wijst wel op een symptoom van een bepaalde lichamelijke aandoening of ziekte. Wanneer de temperatuur boven de 38 graden stijgt dan spreken we van ‘verhoging’. Bij een lichaamstemperatuur van 38 graden en hoger is er sprake van koorts. Koorts kan optreden,  bijvoorbeeld bij: infectieziekten, ontstekingen etc. Koorts wijst dus op een aandoening en  in veel gevallen is koorts nuttig voor het lichaam. Koorts is vooral nuttig bij infecties en ontstekingen. Bovendien wordt bij hogere temperatuur de productie van witte bloedlichaampjes verhoogd voor het onschadelijk maken van micro-organismen. 

We spreken dan over een lichamelijke, natuurlijke reiniging. Ook de Yogatechnieken (Asana’s, Kriya’s, Pranayama’s, Mudra’s en Bandha’s) hebben een reinigende werking en schenken lichamelijke en geestelijke gezondheid, volgens de oude wijzen.

Als we spreken over ‘koortsachtig’ dan heeft dit de betekenis van: hectisch, jachtig, koortsig, gejaagd, onrustig, nerveus. Dat is echter niet wat Yoga beoogt, want Yoga staat voor: rust, vrede, harmonie, lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Wat kunnen jullie in deze Nieuwsbrief verwachten?
•    Yoga en gezondheid
•    Een mooi verhaaltje
•    Wat is nut van Pranayama
•    De Gayatri Mantra: Om Bhur Bhuva
•    De Vishouding (Matsya)
•    Een lekker recept (Indiase bruine bonen)


Wij wensen jullie een gezond 2016 toe.
Redactie.

Yoga is er voor onze gezondheid!
Met name in Amerika is al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar yoga en de therapeutische effecten ervan. De medische wereld daar, maar ook elders, gebruikt meditatie om spanning te verminderen en mensen vitaal te houden. De verschillende yoga-technieken, met name ademhalingstechnieken, en zachte Hatha Yoga oefeningen stellen ons dus in staat de gezondheid te verbeteren evenals ons functioneren in de maatschappij. Je leert invloed uit te oefenen op het autonome zenuwstelsel dat o.a. hartritme en bloeddruk regelt. Het effect is ontspanning van lichaam en geest. Daarmee is yogabeoefening een zeer effectieve stress-bestrijding. Stress is waarschijnlijk de grootste killer in onze westerse samenleving. 

Stress ondermijnt het immuunsysteem, met als gevolg dat ziektes kunnen toeslaan. Yoga-meditatie heeft deze heilzame uitwerking, omdat zij – en dit is het werkelijke doel van yoga – ons leidt naar ons zelf, op alle niveaus. Andere gunstige effecten hebben betrekking op, onder andere, mentale, emotionele en fysieke weerbaarheid, concentratievermogen, geheugen, creativiteit, intuïtie en geestelijk evenwicht.
 
De redenen om aan Yoga te doen, lopen zeer uiteen en verschillen van mens tot mens. Een greep uit veel gehoorde uitspraken:
•    Om stress te beheersen;
•    Om te leren ontspannen;
•    Om te onthaasten;
•    Om problemen op te lossen;
•    Om slaapproblemen op te lossen;
•    Om beter te ademen;
•    Om betere relaties te onderhouden;
•    Om fit te voelen;
•    Om minder zorgen te leren maken;
•    Om gedachten tot rust te brengen;
•    Om opgewekter te voelen;
•    Om beter voor mezelf te zorgen;
•    Om meer rust en balans te voelen;
•    Om meer tevreden te zijn;
•    Om meer zelfkennis te krijgen;
•    Om meer zingeving te voelen;
•    Om meer geluk te ervaren;
•    Om meer verbondenheid te voelen;

Wat men eigenblijk zegt is dit: Kan Yoga mij helpen op mijn “zoektocht naar het kleine en grote Geluk”.
 
Yoga reikt de instrumenten, technieken, benadering en methodes aan die hierbij kunnen helpen. Toch zullen we het zelf moeten doen! Een uitspraak van Swami Rama.
 
“Every human being has potentials for healing. The healing energy is flowing without interruption in every human heart. By the right use of the dynamic will, these channels of healing energy can be directed to the suffering parts of the body and mind.” 
Swami Rama

________________________________________

Een verhaaltje: over uiterlijke schijn en drie wensen
Uiterlijke schijn heeft uiteindelijk geen enkel nut. Maar een wens vanuit hart en ziel wel degelijk. Dit verhaal uit de Katha Upanishad gaat hier over.
Een geestelijk vergevorderde zoon, Nachiketas, bekritiseerde zijn vader over de wijze waarop hij offers bracht aan de goden. Zijn vader koos zieke dieren uit en offerde die plichtmatig. Gesterkt door zijn wijsheid vroeg de zoon naar het nut van dergelijke offers. Zijn vader werd verschrikkelijk boos op de kritische vraag van zijn zoon. Zijn zoon vroeg hem: ‘Vader aan wie zou u mij willen offeren’. Tot drie keer toe stelde hij die vraag aan zijn vader! Uit boosheid zei zijn vader: ‘Aan de dood zal ik je offeren’ en zo gebeurde het. De zoon kwam terecht in het voorverblijf van de God van de Dood (Yama). Daar moest hij als gast drie dagen wachten zonder eten of drinken. Het is een doodzonde om een gast zo lang te laten wachten. Toen Yama dan ook thuiskwam en op de zoon werd geattendeerd, bood hij onmiddellijk zijn excuses aan voor het feit dat hij als gastheer had gefaald. Ter compensatie mocht de zoon drie wensen doen.

De drie wensen van Nachiketas waren:
1. ‘Laat mijn vader niet langer meer boos op mij zijn als ik terugkeer naar de aarde’. Yama bezegelde deze wens. De zoon wilde dat zijn vader hem vredelievend zou ontvangen bij zijn terugkeer. 
2. ‘Op welke wijze moeten we offeren om de goden tevreden te stellen en ons te verbinden met het hogere Zelf?’ Yama was bijzonder onder de indruk van deze vraag. Hij legde hem het offerritueel uit en in bijzonder het vuuroffer. Hij gaf als iets extra’s dit vuuroffer de naam van Nachiketas.
3. ‘Hoe kunnen wij de dood overwinnen of onsterfelijk worden?’ Met deze wens had Yama zeer veel moeite. De zoon zou daardoor machtiger worden dan hijzelf. Hij verleidde de zoon om andere, materiële wensen te doen in plaats van te vragen naar de weg van onsterfelijkheid. Hij kon alle rijkdom van de wereld krijgen en de mooiste vrouwen. De zoon bleef echter volhouden en zei: ‘Wat heb ik aan al die materiële rijkdom welke van tijdelijke aard is. Ik kan die aardse rijkdom bij mijn dood toch niet meenemen!’ Yama was uiteindelijk onder de indruk van de vasthoudendheid en wijsheid van de zoon. Hij wijdde hem daarom volledig in alle geheimen van Yoga in. Daardoor kon de zoon de dood overwinnen en kreeg hij het eeuwig leven. Nachiketas keerde terug naar de aarde. Hij werd een grote wijze. 
Immers als je iets doet, doe dat dan met   hart en Ziel (zonder uiterlijke schijn). Als je een sterke wens hebt om een goed mens te worden en je bent daar vasthoudend in, dan zal je altijd beloond worden, zoals Nachiketas.

De vernieuwde site is in de lucht!
Hoera, onze site heeft een ‘remake’ ondergaan en voldoet nu aan alle moderne eisen. Het is beslist de moeite waard om een sightseeing te doen. Verder kun je met ons tweeten en op facebook volgen. Beslist de moeite waard om te kijken.
Dus ga je gang…

Gheranda Samhita gereed!
Sinds 1990 onwikkelt/vertaalt Klaas Stuive MCM om Yogaboekjes, ter ondersteuning van de opleidingen. Zijn meest recente werk, de Gheranda Samhita, is nu gereed. Het is de afronding van een reeks over de Yoga-technieken, bestaande uit: Hatha Yoga Pradipika, Siva-Sutra’s, Siva Samhita en (nu dus) de Gheranda Samhita. Zij zijn te bestellen via onze vernieuwde site: www.raja-yoga.nl. 
Binnenkort gaat hij weer aan de slag met zijn 235 wijsheidsverhaaltjes. We zijn benieuwd…


Let op! Voorjaarsvakantie van zaterdag 27 februari t/m zondag 13 maart (i.v.m. studiereis naar India).
Het Yoga-centrum in Nieuwegein is tijdens de voorjaarsvakantie 2 weken gesloten van zaterdag 27 februari t/m zondag 13 maart a.s. We starten dan weer op maandag 14 maart 2016.

Wat is nut Pranayama? Beter leren ademen en nog veel meer…
Pranayama is beheersing van de ademhaling, en dan ook beheersing van je zenuwstelsel, dus van je energie. Dat klinkt misschien wel overdreven, maar als je het fysiologisch bekijkt, dan kun je met behulp van ademhaling jezelf volkomen in rust en vrede brengen. Vandaar dat we voor aanvang van alle lessen de Makarasana en de Yoga-Nidra in Savasana toepassen. We beginnen met een verdiepte ademhaling in ons bewuste systeem te brengen en daarna de ademhaling te verlengen en soepel te maken zonder horten en stoten. Als lichaam en geest volledig in ontspanning zijn, ontstaat er een natuurlijke vorm van ademhaling, waarin er volledig evenwicht is tussen adem, energie en zenuwgestel. Dit noemen we Kevala Pranayama. 
Kortom: de ademhaling is zeer effectief, maar gaat verder dan alleen lucht opnemen in onze longen en koolstofdioxide weer uitblazen! 
We zijn een onderdeel van Moeder Natuur (Aarde), want koolstofdioxide wordt door planten opgenomen en die zetten het weer om in zuurstof. 
Daarom moeten we zuinig zijn op de Natuur en ook niet ontbossen… Vegetatie (oerwoud, bomen en planten) zorgt er voor dat Co2 gehalte in lucht afneemt. Wellicht kunnen we dan de opwarming van de aarde een halt toeroepen.
Misschien helpt de Gayatri Mantra ons!

Gayatri Mantra: Om Bhur Bhuva 
(Zegen van Moeder Natuur)

        
Om bhūḥ bhuvaḥ svaḥa ||
tat savituḥ vareṇyam |
bhargo devasya dhīmahi |
dhiyo yo naḥ pracodayāte 

OM. Aarde, lucht en hemel. Mogen wij mediteren op het hoogste wat gewenst kan worden, op de straling van de zonnegod! Moge hij onze gedachten leiden!


Een Asana: de vishouding (Matsya)

Dit is de eenvoudige uitvoering van de vis en sterk werkzaam in borst en keelcentrum. Bij een volledige uitvoering ook in kruincentrum.
Uitvoering:
Ga liggen met de rug op de grond, breng je borstkas ruim naar voren, druk je met je hoofd nog verder omhoog, steun op je elle bogen om de houding te verbeteren. Je kunt daarna je kaken op en neer doen, als een vis die op het droge ligt.
Voordelen: Deze houding harmoniseert de schildklier (stofwisseling) en versterkt hart en longen. 

Tot Slot: een heerlijk/eenvoudig recept
Indiase Bonensoep
 


Ingrediënten
•    2 uien
•    2 lepels zonnebloemolie
•    3 lepels milde Indiase currypasta uit potje van 165 gram
•    800 gram Hollandse bruine bonen
•    400 gram kikkererwten
•    1 liter kraanwater
•    3 tomaten
•    15 gram koriander
•    200 ml kokosmelk

Bereidingswijze
Snipper de ui. Verhit de olie in een soeppan en fruit de ui 2 min. Schep de currypasta erdoor. Spoel de bonen en kikkererwten af in een vergiet onder koud stromend water. Voeg water toe aan de ui. Breng alles aan de kook. Draai het vuur laag en laat de soep met de deksel op de pan 5 minuten zachtjes doorkoken.
Snijd de tomaten in stukjes en verwijder de zaadjes. Snijd het vruchtvlees in blokjes. Snijd de koriander grof. Voeg de kokosmelk toe aan de soep en verwarm nog 1 minuut Breng op smaak met peper. Roer de tomaat en de koriander erdoor. Deze soep kun je 3 dagen van te voren klaar maken, dan is het net als erwtensoep nog heerlijk! Wel afdekken in de koelkast.
In een oud verhaaltje zegt Bartje: ‘Ik bid niet voor brüne bonen’. Wij weten zeker dat hij voor deze Indiase Bonensoep wel zijn gebed zal opzeggen. Vandaar dat we eindigen met een Indiaas gebed:
Hoofdstuk 4. 24 Bhagavad Gita: 

brahmārpanaṁ brahma havir brahmāgnau brahmaṇāhutaṁ brahmaiva tena gantavyaṁ brahma karma samādhinā// om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ


Brahman is het offer. Het offer is Brahman. Door Brahman wordt het aangeboden aan het vuur. Het is Brahman die we moeten bereiken door al onze handelingen.

Eet smakelijk en veel leesplezier. De redactie

Meer opties

Laatste Tweets

Volg ons @RajaYogaNieuws