Nieuwsbrieven

Hier kunt uw onze nieuwsbrieven lezen. Onze nieuwsbrief komt niet op vaste tijden uit. Neemt u ook een kijkje in het archief.

Vorige pagina | Overzicht

Nieuwsbrief - Zomer 2014

Geplaatst op 30/05 door

 

Stichting Raja Yoga Nederland
NIEUWSBRIEF ZOMER 2014

Schouwstede 1D, 3431 JA Nieuwegein
Tel. 030 - 6037792 / 0344-619589
www.raja-yoga.nl
KvK. nr. 30229796

 

 

Verrassende Zomer

De zomer is vroeg ingetreden, dus er staan ons weerkundig, maar ook anderszins veel verrassingen te wachten. Dat geldt ook  voor de activiteiten van de Stichting Raja Yoga Nederland en voor de Samenwerkende Yogadocenten Nederland. Beide besturen bruisen van enthousiasme en initiatieven om nog meer kwalitatieve inhoud te geven aan de klassieke Yoga. In deze nieuwsbrief zullen we jullie daarover uitgebreid berichten.

We kijken toch nog eerst even met enige trots terug naar de activiteiten die vanuit de Stichting Raja Yoga Nederland hebben plaatsgevonden, zoals: het opstarten van Mindfulness cursus voor 55 plussers, de afronding van de eerste opleiding tot Trainer Mindfulness, de algemene vergadering en de landelijke contactdag van SYN, het landelijk opleidingsplan voor klassieke Yoga en de Indiareis 2014 afgelopen winter.

En de Stichting Raja Yoga Nederland informeert jullie over de komende activiteiten voor het nieuwe seizoen 2014/2015, zoals: de Zomer retraite in juli, de nieuwe opleiding tot Trainer Mindfulness, de Mindfulness voor Kinderen, de uitbreiding van Mindfulness voor 55 plussers, het vervolg van de workshop Verborgen Yogawetenschap, het nieuwe rooster voor 2014/2015, de Mantra-initiatie en de prolongatie van de  Indiareis in 2015. Ook inhoudelijk komen jullie aan je trekken: een ontroerend Wijsheid verhaal, de Wetenschap van Pranayama en een verfrissende Indiase cocktail om onze zintuigen te verwennen.

 

Maar… We beginnen weer met een Haiku van Klaas over de Natuur. We wensen jullie veel leesplezier.

Namaste! Lida, Nelly, Marleen, Anne, Ajãtã, Eugene en Klaas

 


Haiku

De Natuur is en blijft één van de mooiste bronnen van inspiratie. Via het kijken naar de hemel komt haar sfeer tot uitdrukking. Je voelt in haar de mystieke levenskracht die ons allen doordringt. We zijn als levende wezens een onderdeel van de Natuur, het grote geheel. Als we inademen dan nemen we haar zuurstof tot ons, als we uitademen staan we  kooldioxide (CO2) aan haar af. Als de vegetatie in-ademt, dan neemt zij kooldioxide (CO2) op en staat weer zuurstof aan ons af. We moeten ons zelf en de Natuur blijven liefhebben, want we hebben een innige relatie met elkaar.

Echter, als we nu zien hoe we met haar omgaan, dan hoeven we ons niet te verbazen dat de Natuur om liefde en aandacht schreeuwt. Dan komt de open brief van Wubbo Ockels, onze eerste astronaut,  vlak voor zijn overlijden, als een ‘donderslag bij heldere hemel!’ Zullen we ooit leren ‘ons zelf’ en moeder Natuur lief te hebben! Daar gaat de volgende Haiku van Klaas over geïnspireerd door een foto.

Hemel breekt open,
Stralend toont zij pracht en macht,
En smeekt: ‘Heb mij Lief!’

 

 

Mindfulness voor 55 plussers uitgebreid (NIEUW)

In februari is Klaas op woensdagochtend (van 10.30-12.00 uur) met een Mindfulness-groep voor 55 plussers begonnen. De groep bestaat inmiddels uit 15 mensen die uitstekend reageren op deze mooie en eenvoudige vorm van Yoga. Mindfulness is gebaseerd op de benadering van de Vietnamese monnik Thich Nhat Than.  

De lessen mindfulness bestaan uit: meditatie, ontspanning, ademhaling, licht fysieke houdingen en evenwichtsoefeningen. Het belang is ‘bewuste aandacht’ voor jezelf, lichaam, zintuigen, omgeving en natuur. Aandacht dus voor het NU, voor het ZIJN, voor je zelf als onderdeel van de natuur. Wetenschappelijk is aangetoond dat het gezondheid van lichaam en geest bevordert.

Uitbreiding: De Mindfulness voor 55 plussers wordt uitgebreid naar de maandagochtend van 10.30-12.00 uur.

Er wordt een kleine, vrijwillige bijdrage (van max. € 5,=) gevraagd van  deelnemers. Na afloop is er een lekker kopje thee beschikbaar. Men kan zich rechtstreeks aanmelden bij Klaas Stuive: k.stuive@hotmail.com. Of via de site: www.raja-yoga.nl.
 

Opleiding Trainer Mindfulness geprolongeerd

In september 2013 startte de Stichting voor het eerst met de opleiding tot Trainer Mindfulness. Vijf mensen zijn gestart en vier daarvan hebben in april jl., met afsluiting van een casestudy en eindgesprek, hun erkende diploma ontvangen.

Voor de opleiding is een Studie Gids ontwikkeld. De opleiding is (technisch gezien) gebaseerd op ‘originele benadering’, zoals Thich Nhat Than dat heeft bedoeld. Het bestaat uit 24 lessen op de dinsdagavond van 3 uur per keer. Naast huiswerk en de casestudy bedraagt de studiebelasting 150 uur. Het aantal uren geeft eveneens bevoegdheid om als Yoga-assistent op te treden.  Wegens succes wordt deze opleiding in september 2014 geprolongeerd. De kosten zijn € 975,= in 2 delen te voldoen. Opgave via www.raja-yoga.nl. We starten op 23 september 2014.
 

Mindfulness groepstherapie voor kinderen van 6 t/m 12 jaar (NIEUW)

Steeds meer kinderen van 6-12 jaar hebben gedrags- en/of cognitieve problemen thuis en/of op school. Wetenschappelijk is bewezen dat Mindfulness de problemen van deze kinderen kan verzachten of oplossen. De Stichting start in september met Mindfulness voor Kinderen. Het unieke van onze benadering is dat zowel aandacht is voor gedrags- én voor cognitieve problemen. De groepstherapie wordt gegeven door Anne Logemann op woensdagmiddag. Een les duurt maximaal 1½ uur. Zij is, naast trainer Mindfulness, al jaren actief als lerares op de lagere school. Dat maakt haar expertise uniek.

Ouders kunnen hun kind opgeven rechtstreeks aan: anne_logemann@yahoo.co.uk. Of via de site: www.raja-yoga.nl. De kosten zijn slechts € 10,= per keer, per kind. Een intakegesprek is gratis.
 

Algemene vergadering SYN

De Stichting is al vanaf aanvang lid van de landelijke vereniging van Samenwerkende Yogadocenten Nederland (SYN). Een branche-organisatie die de kwaliteit van de klassieke Yoga wil beschermen. Het bestuur heeft onder meer een collectieve verzekering tegen een mooie premie kunnen regelen voor de aangesloten leden. Als je krachten kunt bundelen dan geeft dat vele voordelen.

De landelijke ledenvergadering vond plaats op 18 mei jl. in Amsterdam. Tijdens deze ledenvergadering is o.a. de Jaarrekening 2013 en het Landelijke Opleidingsplan door de leden unaniem goedgekeurd. Ook heeft de vereniging SYN de mogelijkheid gekregen om op verzoek haar aangesloten leden en Yoga instanties (en opleidingen) te accrediteren.

De Stichting Raja Yoga Nederland werkt geheel volgens het Landelijk Opleidingsplan van SYN voor de klassieke Yoga. Dit opleidingsplan voldoet aan alle eisen zoals gesteld door de International Yoga Federation. Al onze opleidingen voldoen aan de daarin gestelde kwaliteitsnormen en zijn dus erkend.
 

Landelijke contactdag van SYN

Op 18 mei jl. vond ook de landelijke contactdag van vereniging SYN plaats. De opkomst was ‘small’, but ‘beautifull’. Er zijn 3 workshops gehouden over: Samkhya Filosofie, Yoga in dagelijks leven en de Wetenschap van Pranayama. De lezing over Samkhya filosofie kunnen jullie terug vinden op www.raja-yoga.nl. Een globale samenvatting van Wetenschap Pranayama vinden jullie in deze nieuwsbrief.
 

Zomer retraite 2014 (NIEUW)

Voor het eerst weer na lange tijd organiseert de Stichting een Zomer retraite, met als thema in-Vrede-ZIJN. Inmiddels bedraagt het aantal deelnemers 12. Het is nog mogelijk in te schrijven! We volgen een aangepaste vorm van een Ashram-programma met aandacht voor Mindfulness. Daarnaast worden er inhoudelijk lezingen gegeven over de essentie van klassieke Yoga. We verblijven in het voormalig klooster Beukenhof in Biezenmortel (Noord-Brabant). De prijs van € 435,= is all-inclusive. Het eten is vegetarisch. Periode: maandagochtend 21 juli t/m vrijdagochtend 25 juli a.s. Inschrijving nog mogelijk voor 1 juli.
 

Indiareis voor 2015 opnieuw geprolongeerd

In februari dit jaar vertrok Klaas met 4 dames naar India, Rishikesh om 2 weken deel te nemen aan het Ashram programma van de Himalaya-traditie en een 2-tal boeiende excursies. Het weer was uitstekend en het programma bood voor ieder wat wils. Ook werden zij op een avond verrast door een uitvoering van een Indiase klassieke zanger. De prijs en kwaliteitsverhouding van deze reis valt steeds weer in positieve zin op. Deelnemers betalen slechts een all-inclusive prijs van € 1995,=. Gelet op succes en animo gaat de Stichting opnieuw (in samenwerking met SYN) een Indiareis voor 2015 organiseren. U kunt zich nu aanmelden op www.raja-yoga.nl. Een voorwaarde is wel dat deelnemers bekend moeten zijn met de klassieke Yoga. De reis wordt begeleid door ervaren India-gangers.
 

Vervolg Verborgen Yogawetenschap

De groep die de workshop Verborgen Yogawetenschap o.l.v. Yogameester Klaas Stuive hebben bijgewoond, bestond uit 6 mensen. Deze workshop van 10 lessen werd iedere 4de. zondag van de maand gehouden. De kosten waren € 30,= per les. De inhoud bestond dit keer uit: Brahma Sutra’s en Upanishads. Leermateriaal werd gratis beschikbaar gesteld.

Gelet op de positieve reacties krijgt deze workshop een vervolg in september 2014. Dan zal de Evolutie van de Kosmos, de Mens en Esoterische Psychologie worden behandeld. Drie studieboekjes zijn bij de prijs inbegrepen. We starten weer op zondag 27 september. Inschrijven via de site: www.raja-yoga.nl.
 

Nieuwe rooster voor 2014/2015

Binnenkort krijgen jullie weer beschikking over het nieuwe rooster voor 2014/2015. De lessen gaan door tot aan de zomervakantie op 19 juli a.s. De zomervakantie eindigt 31 augustus en op maandag 1 september starten alle lessen weer.
 

Mantra-initiatie 2014

Er hebben inmiddels 2 mensen belangstelling getoond voor de Mantra-initiatie. Na een korte voorbereiding kan een Mantra (volgens de Himalaya-traditie) beschikbaar worden gesteld ter ondersteuning van de meditatie. De Mantra wordt gekoppeld aan de (uiterlijke) ademhaling. Bij een deelname van minimaal 4 mensen zal de initiatie in december van dit jaar worden gepland. Opgave via jullie docent.
 

­­­­­­­­­­­­­­­­­Een wijsheid verhaal: Alfa(ge)bet(d)

Letters zijn maar letters; woorden zijn maar woorden; zinnen zijn maar zinnen, verhalen zijn maar verhalen. Je zult er zelf een betekenis in moeten leggen of… moet je de betekenis aan een ander overlaten... Normaal gesproken niet, maar in dit geval wel. Lees het volgende, ontroerend verhaaltje maar eens…

Er waren eens twee jongetjes die samen gingen eten. Eén van hen had een geestelijke beperking en had ook geheugenproblemen. Vóór ze met eten begonnen, gingen ze eerst een gebedje opzeggen, zoals het hoorde. De eerste jongen had een prachtig, maar kort gebed met mooie woorden en lange omhalen geleerd van zijn ouders. ‘Here zegen deze heerlijke spijzen, ik dank u hartelijk amen’. Daarna sloeg hij een kruisje en wachtte voldaan af. Toen hij dat gedaan had, ging de tweede jongen in gebed en zei:

“A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z”

‘Nou zeg!, zei de eerste jongen plagerig: ‘Dát is toch geen gebed?!’. ‘Nou’, antwoordde de tweede jongen vol vertrouwen. ‘Ik kan niet zo mooi als jij bidden, maar ik wil mijn eten graag laten zegenen, ik kan steeds maar niet de juiste woorden van het gebed herinneren. Daarom geef ik de lieve Heer alle letters van het alfabet en ik vertrouw er op Hij daar wel een mooi gebed van maakt om mijn eten te zegenen…!

Als je dit als ouder hoort, dan word je wel even stil.
 

Wetenschap van Pranayama

De wetenschap van Pranayama is zo oud als de mensheid. De oude wijzen hebben sterk gekeken naar de natuur en haar bioritme. Deze wijsheid over energie is gebaseerd op de invloed van de zon en maan op onze energiehuishouding. Om de drie uur per dag wijzigt de in- en uitstroom van energie in ons lichaam. Daarbij speelt de wel/niet overheersing van de zon- en maan-energie een rol. Ook hebben de planeten uit ons zonnestelsel invloed op onze energiehuishouding, welke tot uitdrukking komt via onze energiecentra (Chakras). De invloed van de zon en de maan kunnen we merken aan ons linker- en rechter neusgat, welke afwisselend dominant zijn. De energie wordt dan wisselend in het zogeheten Pingula- en Idakanaal geactiveerd.

De klassieke Yoga heeft deze wijsheden over de natuur omgezet in: Kriyas (Sat Karmas) en Pranayamas. Het doel van deze oefeningen is uiteindelijk om lichaam en geest tot rust te brengen en het lichaam geschikt te maken voor hogere Yoga. Daarbij is er wel sprake van een opbouw in de uitvoering van de oefeningen.

Daarbij zijn de uiterlijke vormen van Pranayamas gebaseerd op de (verdiepte) ademhaling, welke worden toegepast bij Yogabeoefenaars met weinig ervaring. Zij zijn vooral gericht op ontspanning van lichaam en geest.

De overgang van uiterlijk naar innerlijke Pranayamas wordt toegepast met behulp van concentratie op het linker- en rechter neusgat.

De innerlijke Pranayamas zijn bestemd voor gevorderde Yoga-beoefenaars die hun lichamelijke gevoelswaarneming hebben gesublimeerd. Deze werken directer in op ons energielichaam en bevorderen de kwaliteit van de meditaties.

De Stichting vindt het belangrijk om al deze vormen/niveaus (uiterlijk, uiterlijk/innerlijk en innerlijk) van Pranayamas toe te passen in de opbouw van de opleidingen, respectievelijk in de basisopleiding, docentenopleiding en meesteropleiding.

Eugene Derksen en Klaas Stuive hebben een verdiepte studie gemaakt van de Hatha Yoga Pradipika. Binnenkort verschijnt hun versie van dit geschrift.
 

Een Indiase Yoghurt drank – Lassi, verrassend lekker!

Ingrediënten:
600 ml biologische yoghurt, (4 ijsblokjes), zwarte peper, gemberpoeder, suiker naar smaak, verse munt of gemalen walnoten of een mespuntje saffraan, 1/2 limoen, snufje zout.

Bereiding:
De ijsblokjes fijnmaken, limoensap uitpersen en in een hoge kom alle ingrediënten met een staafmixer of in een blender mengen. In glazen schenken en meteen serveren.
 

Uitbreiding bibliotheek

Onze bibliotheek is uitgebreid met esoterische boeken. Anne Logemann heeft ze beschikbaar gesteld aan de stichting. De boeken zijn gratis te lenen. Schrijf wel de boeken in die je meeneemt en schrijf ze ook weer af.

 

Veels succes!

Meer opties

Laatste Tweets

Volg ons @RajaYogaNieuws