Publicaties

Onze docenten en bestuursleden schrijven zelf ook artikelen en theoretisch publicaties. Deze zijn hier te vinden en te lezen.

Vorige pagina | Overzicht

Toegevoegd op 01/02 door Klaas Stuive

Koninklijke Yoga

In vroegere tijden werd een “Zonnewijzer” gebruikt om een idee te krijgen van de tijd. De Raja Yoga is van oudsher dé zonnewijzer voor mensen om een idee te krijgen van wat Yoga nu in essentie inhoudt en hoe je voor je zelf daaraan betekenis kunt geven. Duidelijk is dat Yoga meer is dan ontspanning. De klassieke Yoga is namelijk gebaseerd op een spiritueel kader voor de persoonlijke ontwikkeling van de mensheid. Enige eeuwen voor Christus vatte Patanjali het Yogastelsel samen in zijn wereldbekende Yoga-sutra’s (aforismen of korte leerdichten). Alle bekende of minder bekende Yogavormen, zoals Hatha Yoga, Kriya Yoga, Bhakti Yoga en Karma Yoga en dergelijke zijn op dit stelsel gebaseerd en vinden ook daarin hun oorsprong.

Het Yogastelsel van Patanjali wordt het “Koninklijk Pad”(raja pada) genoemd, vandaar de naam RajaYoga.

Het Yogastelsel bestaat uit acht onderdelen (astangas): 1e. Universele normen (yamas). 2e. Individuele normen (niyamas). 3e. Fysieke houdingen (asanas). 4e. Adem- en energiebeheersing (pranayama).5e. Beheersing van de zintuigen (pratyahara). 6e. Concentratie (dharana). 7e. Meditatie (dhyana). 8e. Contemplatie (samadhi).

De RajaYoga onderscheidt zich van de andere yogavormen door het feit dat meditatie, maar ook de filosofische, theosofische en wijsgerige achtergronden van Yoga een plaats innemen in de Yogabeoefening. De basis hiervoor vind je terug in de oude Indiase traditie, zoals beschreven in de Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita, Samhithas, Yoga-sutras, Hatha Yoga Pradipika. Ook vind je die terug in de westerse traditie, zoals beschreven in de Bijbel en de Koran. Deze extra dimensie levert een mooie zoektocht op naar de universele kern van alle religies.

De mens is een goddelijk wezen en het leven in deze wereld is bedoeld als een soort (her-) ontdekkingreis naar je innerlijk “Zelf”. Het woord “Yoga” betekent in het Sanskriet (oude Indiase taal van de Yogis): “samenvoegen” of “onder een juk brengen”. Vaak wordt dit vertaald met “éénwording met je innerlijke Zelf”. Patanjali geeft als definitie “Yoga citta vrtti nirodha”. Vrij vertaalt: “het stilleggen van álle onrust in je zelf”. Als verklaring voor die onrust noemt Patanjali vijf “hinderpalen” (klesas), die leiden tot zelfvervreemding of uiterlijke gerichtheid, namelijk: onwetendheid, egoïsme, begeerte, haat en angst voor de dood. Volgens de oude leermeesters kan je als mens met Yoga je (lichamelijke en geestelijke) welzijn bevorderen en als mens vrede vinden door meditatie op je innerlijke “Zelf”. Dit proces van innerlijke afstemming wordt ook wel de “Weg naar Zelfrealisatie of Bevrijding” (kaivalya) genoemd.

In de Yogaopleidingen van onze stichting komen al deze acht stappen aan de orde. Met behulp van bekende en minder bekende technieken worden deze stappen ook daadwerkelijk beoefend.

Klaas Stuive
(Yogabrahmacharya)