Berichten

Welkom bij het laatste nieuws en alle laatste agendapunten die u niet mag missen!

Vorige pagina | Overzicht

Heilige bedelaars (Sadhu's)

Toegevoegd op 17-12-2010

Tijdens mijn politieloopbaan ben ik veelvuldig in Hoog Catharijne geweest. Op verzoek van de ondernemers daar moest de politie bedelaars die het publiek lastig vielen vaak om een aalmoes uit het centrum verjagen. In de westerse landen worden deze mensen niet als een heilige beschouwd, maar meer als psychisch gestoorde mensen. In India bekijken ze dit anders…

Tijdens mijn politieloopbaan ben ik veelvuldig in Hoog Catharijne geweest. Op verzoek van de ondernemers daar moest de politie bedelaars die het publiek lastig vielen vaak om een aalmoes uit het centrum verjagen. In de westerse landen worden deze mensen niet als een heilige beschouwd, maar meer als psychisch gestoorde mensen. In India bekijken ze dit anders…

In India in de wereldstad Dehli bijvoorbeeld kun je veel bedelaars vinden. Achter deze bedelaars zitten vaak rijke Indiërs die mensen bewust verminkt op pad sturen om te bedelen. Een deel van hun inkomsten moeten ze dan aan die profiteurs afstaan.         

Toch kennen we in India ook andere bevolkingsgroepen die niet onder de bedelaars (Paria’s) vallen, maar zeer gewaardeerd worden door hun mystieke levensstijl. Deze bedelaars heten Sadhus. Het woord Sadhu is een veelgebruikte term voor een mysticus, een asceet, beoefenaar van Yoga of dwalende monnik. Een Sadhu is uitsluitend toegewijd aan het bereiken van het vierde en laatste Hindoe-doel van het leven, namelijk Moksha. Bevrijding door middel van meditatie (Dhyana) en contemplatie (Samadhi) op Brahman, de Allerhoogste Godheid in de Hindoereligie. Sadhus dragen vaak okerkleurige kleding, een symbool van verzaking. Zij hebben alle materiële en seksuele behoeften achter zich gelaten en wonen in grotten, bossen en tempels in heel India, Tibet en Nepal. Een Sadhu wordt meestal aangesproken met Babaji. Het woord 'Baba' betekent ook vader, grootvader of oom.

Vandaag aan de dag leven er ongeveer 4 miljoen Sadhus in India en ze worden alom gerespecteerd om hun heiligheid, maar soms ook gevreesd voor hun vloeken. Door middel van strenge ascese verbranden zij Karma en ook die van de gemeenschap. Om die reden krijgt men giften. Er zijn jammer genoeg ook veel charlatans. Vooral in de populaire bedevaartsoorden doen zij zich voor als een Sadhu om inkomsten te verwerven.

Sadhus leven meestal solitair. Sommigen leven alleen voor jaren in de bergen en eten slechts een paar bananen. Anderen lopen rond met een hand in de lucht decennia lang. Weer anderen nemen deel aan het religieuze gebruik van Charas (met de hand gemaakt cannabis hasj) en denken na over de kosmische aard en de aanwezigheid van God in alles.  

Er zijn naakte Naga Sadhus zijn ongeschoren. Zij dragen hun haar in dikke strengen. De  Jata Sadhus dragen zwaarden. De Aghora Sahus maken er aanspraak op dat ze samen gaan met geesten. Zij leven op begraafplaatsen. Het Sadhu-schap is in oorsprong de vierde fase in het leven na de studie van Vedas en Upanishads en als ze hun plicht als huisvader hebben vervuld. Voor veel Shadus is het echter een praktische optie, omdat zij in geldnood zijn geraakt of uitgestoten zijn door hun familie.

De processen en de rituelen van een Sadhu variëren per sekte. In bijna alle sekten, wordt een Sadhus geïnitieerd door een goeroe. Deze geeft hen een nieuwe naam, een Mantra, heilige klank of zin, welke in alleen bekend is voor de Sadhu en de Goeroe. Dergelijke mantras worden dan onderdeel van hun meditatieve praktijk.

Tijdens de Kumbha Mela, een religieuze massa bijeenkomst, komen de Sahus uit alle delen van India. Deze manifestatie vindt elke drie jaar plaats op een van de vier punten langs heilige rivieren in India, waaronder de heilige rivier de Ganges. De laatste keer vond plaats in Haridwar in 2010. Met een studiegroep konden we daar bij zijn. Wat een heilig groots gebeuren. Sadhus van alle sekten sluiten zich aan bij deze reünie. Miljoenen pelgrims nemen deel aan dit grootste religieuze festival op aarde.

Het leven van Sadhus in het hedendaagse India verschilt enorm. Sadhus leven in Ashrams en tempels in het midden van de grote stedelijke centra, in hutten aan de randen van de dorpen, in grotten in het afgelegen bergen. Anderen leiden een leven van bedevaart, verplaatsen zich zonder ophoud van de ene heilige plaats naar de andere. Sommige Sadhus leven met een of meerdere leerlingen, sommige zijn solitair, terwijl anderen in grote, gemeentelijke instellingen leven.

Ook de strengheid van de spirituele praktijken van de hedendaagse Sadhus varieert. Afgezien van de weinige die zich bezighouden met de meest opvallende verzakingen, zoals bijvoorbeeld jaren op één been staan, één arm in de lucht houden of een tiental jaren zwijgen, doen de meeste Sadhus aan enige vorm van religieuze praktijk: devotionele aanbidding, Hatha Yoga, vasten, enz.

Als we dit allemaal weten, kunnen we dan onze bedelaars met andere ogen zien?

 

Nieuwegein, 11 december 2010

Klaas Stuive (“Yogabrahmacharya”)

 

III. Maitryadisu balani

(Door beoefening van Samyama: drievoudige discipline) verkrijgt men karaktereigenschappen, zoals vriendelijkheid en enorme morele, psychische en spirituele krachten.