Berichten

Welkom bij het laatste nieuws en alle laatste agendapunten die u niet mag missen!

Vorige pagina | Overzicht

Onvoorwaardelijk vertrouwen

Toegevoegd op 30-11-1999

Niet zo lang geleden kreeg ik van Eugène een boekje met een verhaal over Soefi’s. Een mystieke traditie die zijn oorsprong heeft in de vroege Islam en te vergelijken met Bhakti Yoga. In dat verhaal kwam een ander verhaal voor, dat ging over volkomen vertrouwen hebben in het hogere, in de wet dat alles zich ten goede zal keren! Dit was voor mij persoonlijk een wijze les!

 

Een atheïst liep door hetHimalayagebergte op weg naar een dorpje om zijn familieleden te bezoeken. Hij moest langs onbegaanbare paden en langs afgronden. Plotseling gleed hij uit en stortte de afgrond in. Door een snelle reflex kon hij nog net een boomtak grijpen van een boompje die datzich in rotswand had genesteld. Met één hand hield hij die tak vast en schommelde gevaarlijk heen en weer. Hij keek naar beneden en werd duizelig van de diepte. ‘Hoe red ik mij hier nu uit’, dacht hij. Er waren geen mensen in de buurt en hij was volkomen alleen. ‘De enige die mij nu nog kan helpen is de Heer Siva’. Hij riep de Heer Siva aan en schreeuwde: ‘Lieve Heer Siva help mij, red mij. Als u dit lukt, zal ik u altijd dienen en iedere dag offers aan u brengen´. Zijn hulpgeroep werd een aantal keren herhaald door een de echo. De Heer Siva hoorde zijn noodkreet en antwoordde uit de stilte die ontstond na de echo: ‘Ik weet niet of ik je moet geloven. Mensen zoals jij doen vaak beloftes, maar houden zich er niet aan’. De stem verdween weer in het niets.

De man werd nog angstiger, hij hoorde stenen naar beneden vallen en in doodsangst riep hij opnieuw de hulp van de Heer Siva in. Opnieuw kwam er een stem uit het niets die zei: ‘Ik ben vaak verloochend door mensen zoals jij, die om mijn hulp riepen. Je zult echt jezelf moeten helpen’. Opnieuw verdween de stem.

De man wasnu radeloos van angst; riep opnieuw huilend en in doodsangst de Heer Siva om hulp. De Heer Siva kreeg na de derde keer medelijden met de atheïst omdat zijn noodkreet zeer gemeend klonk. ‘OK’, zei de stem, ‘ik zal je helpen’, maar doe dan precies wat ik zeg’. De man antwoordde: ´ik zal alles doen wat u zegt, Heer en u voor eeuwig dienen’. ‘OK dan, laat die tak nu dan maar tak los’. Onmiddellijk zei de man: ‘Kom nou, ik ben toch niet gek!’…

We weten niet hoe het verhaal is afgelopen. Wel is de les, dat als je de Heer Siva wilt dienen, er sprake zal moeten zijn van volkomen vertrouwen in de goede afloop. In de klassieke Yoga noemen we dit ´Isvarapranidhana´ en ´Shradda´.

Dit verhaal las ik, nadat mijn onderzoek in het ziekenhuis een paar keer was uitgesteld en ik volkomen van slag was. Ik moest gewoon leren loslaten en vertrouwen op de goede afsloop! Na het lezen van dit verhaal liep ik naar mijn kamer. In de gang kwam ik de behandelde arts tegen die met een blij gezicht tegen me zei: ‘Het onderzoek gaat toch door, maak je gereed’. Een half uur later kreeg ik het steeds maar uitgestelde kijkonderzoek.