De stichting

Stichting Raja Yoga Nederland, kiest voor kwaliteit in Yoga, gekoppeld aan persoonljkheidsontwikkeling, gebaseerd op 30 jaar ervaring in Yogaopleidingen. Vandaar dat we bijna 20 jaar geleden initatiefnemer en medeoprichter zijn geweest van Samenwerkende Yogadocenten Nederland (Benelux).

Stichting Raja Yoga Nederland, kiest voor kwaliteit in Yoga, gekoppeld aan persoonljkheidsontwikkeling, gebaseerd op 30 jaar ervaring in Yogaopleidingen. Vandaar dat we bijna 20 jaar geleden initatiefnemer en medeoprichter zijn geweest van Samenwerkende Yogadocenten Nederland (Benelux).

De stichting, opgericht op 1 oktober 2007 in Nieuwegein, is in oorsprong ontstaan uit de Vereniging Raja Yoga Nederland, welke in mei 1992 in Nieuwegein in het leven is geroepen. Deze Vereniging (en later de Stichting) is voortgekomen uit een groepje politieagenten die de Raja Yoga zijn gaan beoefenen en enthousiast zijn geworden over de ongekende mogelijkheden van Raja Yoga voor mens en samenleving. De Stichting voelt een verbondenheid met prof.dr. P.R. Sharma van het Ram Ruksmini Instituut in Jodhpur (India), met Swami Rama, Swami Veda Bharati en Swami Ritavan Bharati, van stichting HYMNS (Himalaya Traditie) en verder met alle religieuze stromingen die uitgaan van het 'Universele' in ieder mens.

Organisatie

De Stichting staat onder spirituele leiding van Grootmeester Klaas Stuive MCM, heeft een bestuur, wordt ondersteund door een commissie en staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Zij heeft sinds 2016 een partnership (associatie) met Raja Yoga Almere, onder leiding van Yogameester Lion Elverding, tevens bestuurslid SYN. Tevens heeft de Stichting een partnership met Yoga-academie Tula in Schoten (België). Beide instituten hanteren dezelfde kwaliteitseisen als de Stichting voor al hun klassieke Yogaopleidingen. Deze eisen zijn vastgelegd in het Opleidingsplan voor Klassieke Yoga. De vereniging Samenwerkende Yogadocenten Nederland (SYN) heeft de Stichting en Raja Yoga Almere erkend als een kwalitatief opleidingsinstituut voor klassieke Yoga. Deze erkenning geldt voor al haar opleidingen.

Accreditatie als opleidingsinstituut

De Stichting is als Yogaschool (instituut) geaccrediteerd door SYN. Dat betekent dat de opleidingen zijn gebaseerd op een opleidingsplan, voor iedere opleiding een inhoudelijke studiegids aanwezig is, de opleidingen gegeven worden door erkende leraren, de tarieven en voorwaarden duidelijk zijn, er een toegankelijke website is en klantvriendelijk, de huisvesting geschikt is.

Doelstelling

De Stichting heeft tot doel de beoefening van Raja Yoga, als levenskunst, in Nederland (en België) te bevorderen, in het bijzonder door het verzorgen van opleidingen in de Raja Yoga, zonder het oogmerk van winst.

De Stichting Raja Yoga Nederland tracht dit ideële doel te bereiken door:

  • Het verzorgen van cursussen, workshops en opleidingen in Raja Yoga. De Stichting biedt een complete Raja Yoga opleidingstraject aan in een logische en beproefde opbouw;
  • Het adviseren aan particulieren en bedrijven over de ongekende mogelijkheden van beoefening van Raja Yoga;
  • Het zoeken van publiciteit en het via de media uitdragen van de positieve effecten van Raja Yoga voor de mens en samenleving.

Erkenning

De Stichting is een erkend opleidingsinstituut in de klassieke Yoga. Dit geldt ook voor al haar opleidingen. Zij is als school erkend door: vereniging Samenwerkende Yogadocenten Nedeland (SYN), International Yoga Federation (IYF), vereniging van Yogaleerkrachten Nederland (VYN) en de Stichting HYMNS (Himalaya traditie). 

Logo

Het logo van Stichting Raja Yoga Nederland is ontworpen naar een beschrijving uit het boek 'De Geheime Leer' van H.P. Blavatsky. Qua symboliek is het logo gebaseerd op de 5 elementen.

 
Het huidige logo van de Stichting Raja Yoga Nederland

  
Samenwerkende Yogadocenten Nederland  

Op 18 juni 2003 werd besloten tot de oprichting van de vereniging 'Samenwerkende Yogadocenten Nederland' (SYN). Doel is een forum te bieden voor afgestudeerde Yogadocenten en de kwaliteit van de Yogaopleidingen op basis van het Yogastelsel van Patanjali voor de toekomst te borgen. De Stichting Raja Yoga Nederland was daarbij de initiatiefnemer en oprichter. De oprichter, Grootmeester in Yoga, Klaas Stuive was vanaf oprichtingsdatum voorzitter van SYN. Per 1 september 2016 heeft hij deze functie overgedragen. De huidige voorzitter is Lion Elverding. Klaas Stuive is thans als erelid en adviseur aan SYN verbonden.

Over de oprichter van de Stichting

Klaas Stuive MCM (Yogabrahmacarya) (1952) was 37 jaar politieofficier bij de Politie Regio Utrecht. Daarna werd hij manager partner en senior-adviseur bij In-pact BV en In-pact Professionalisering, die beide werkzaam zijn op het gebied van politie en veiligheid. Als veranderkundige begeleidde hij diverse reorganisaties binnen de politie. De laatste jaren van zijn loopbaan voerde hij  landelijke innovatieve projecten succesvol in, zoals Burgernet en SMS-Alert.

Hij is vanaf de oprichting voorzitter en hoofddocent van de Stichting Raja Yoga Nederland in Nieuwegein. Deze Stichting (voorheen Vereniging) werd in mei 1992 opgericht door een groepje politiemensen, die enthousiast waren over de effecten van Yoga voor het welzijn van de mens.

Opgeleid en geïnitieerd door diverse Yoga- en Boeddhistische Meesters in de oeroude (Himalaya) traditie van de klassieke (Raja) Yoga, verzorgt hij al ruim 35 jaar  Yogaopleidingen, zoals de Basis-, Docenten-, Meester- en Grootmeesteropleiding. Landelijk verzorgt hij regelmatig lezingen over de Verborgen Yogawetenschap en over de Upanishads. Onder zijn leiding worden regelmatig retreats gehouden en treedt hij op als begeleider van studiereizen naar Noord-India (Rishikesh).

Van zijn hand zijn diverse publicaties en studieboeken over de klassieke (Raja) Yoga verschenen. In 2006 ontving hij de eretitel van Yogacarya van de International Yoga Federation (IYF) voor zijn verdiensten op het gebied van de Raja Yoga.

Hij is oprichter en jarenlang voorzitter geweest van de Vereniging Samenwerkende Yogadocenten Nederland (SYN), opgericht in mei 2003. Doel van deze branchevereniging is de kwaliteit van Yogadocenten en het Yogaonderwijs in de klassieke (Raja) Yoga kwalitatief te ondersteunen en te verbeteren. In 2015 droeg hij het voorzitterschap van SYN over aan de nieuwe Yoga-generatie. Thans is hij erelid en adviseur van SYN en wijdt hij zich volledig aan het geven van lessen in zijn geliefde Yoga.

Zoeken

Geef een zoekopdracht

Agenda


Grote kalender weergeven

Laatste Tweets

Volg ons @RajaYogaNieuws