SYN-Organisatie

De organisatie Samenwerkende Yogadocenten Nederland is opgericht op 18 juni 2003. Stichting Raja Yoga Nederland is één van de vier initiatiefnemers.

Samenwerkende Yogadocenten Nederland

De Stichting Raja Yoga Nederland is een door de vereniging SYN en IYF erkende school, waar erkende docenten werken en erkende opleidingen worden gegeven.

Kijk voor meer informatie op www.syn-org.nl.

De klassieke Yoga in Nederland groeit meer en meer. Vanwege de specifieke doelen van deze eeuwenoude Yoga is het in onze moderne samenleving noodzakelijk dit uit te drukken in een open samenwerkingsvorm ('social community') tussen Yogadocenten die de klassieke Yoga een warm hart toe dragen. Alle Yogadocenten die de acht stappen van Pantañjali in de Yoga als basis  voor hun lessen nemen, kunnen zich als lid van SYN aansluiten. De acht stappen in de Yoga leiden naar Zelf-realisatie ofwel bevrijding. Bevrijding is het uiteindelijke doel van ons menszijn.

Organisatie

SYN is een verening die geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel. Zij is onafhankelijk en staat ten dienste van alle Yogadocenten in Nederland (en België). Zij heeft als ideëel doel, de kwaliteit en het imago van de klassieke Yoga te bevorderen, alsmede het nut daarvan voor het algemene welzijn van de mens uit te dragen. De organisatie is in handen van een bestuur. Klaas Stuive was initiatiefnemer en was 16 jaar voorzitter. Voor meer informatie over SYN kunt u terecht op www.syn-org.nl.

Wat wil SYN zijn?

  • Een kenniscentrum voor het verspreiden en verder bekend maken van de (klassieke) Yoga in Nederland;
  • Een centrum om de Yogawetenschap, -methode, -beoefening en -filosofie kwalitatief te bevorderen;
  • Een medium om duidelijk te maken wat de (klassieke) Yoga in essentie is en de vooroordelen over Yoga weg te nemen;
  • Een communicatie netwerk voor Yogadocenten om elkaar te steunen en onderling kennis uit te wisselen;
  • Een forum om elkaar te ontmoeten en te inspireren;
  • Een steunpunt om - in liefde voor het Zijn - dienstbaar te kunnen zijn voor het welzijn van mens en samenleving.

Lidmaatschap

Zij die aantoonbaar lesgeven in de (klassieke) Yoga kunnen zich via het contactformulier van www.syn-org.nl als lid inschrijven. Zij betalen een jaarlijkse contributie van € 35,00. Het 'vignet van SYN' mag worden gebruikt als men formeel als lid staat ingeschreven. De contributie is bestemd voor de dekking van de kosten van de SYN-organisatie, de website, organisatie van contactdagen en andere kosten. De bestuursleden werken kosteloos voor SYN.

Zoeken

Geef een zoekopdracht

Agenda


Grote kalender weergeven

Laatste Tweets

Volg ons @RajaYogaNieuws